„Ani starosta, ani špičkoví úřednici neorganizovali práci úřadu odpovídajícím způsobem,“ pokračuje zpráva. „Tak se stalo, že spisy zůstávaly celá léta nezpracovány a příjmy z pokut unikaly.“

Od roku 2010 do 2017 bylo 3023 aktů promlčeno. Ve 1985 případech byl úřad zcela nečinný, ve zbývajících sice učimil první kroky, ale další nenásledovaly. Výše uniklých pokut dělá přinejmenším 382.374 eur. Hlavním poškozeným je město Linec se ztrátou 173.324 eur , dále „chybí“ 149.310 eur na kontě servisu trhu práce, 31.495 eur Hospodářské komoře Horních Rakous, 21 378 eur dálniční společnosti Asfinag, 5306 eur fondu dopravní bezpečnosti a 1561 eur spolkové zemi. Započítány jsou jen škody z případů, kdy úředníci byli zcela nečinní – ty, které byly promlčeny kvůli vlekoucímu se vyřizování, nemohly být vyhodnoceny, uvádí linecký list.

Kontrolní dvůr kritizoval také to, že přes opakované stížnosti finanční policie – první v červnu 2016 – a kritickou zprávu lineckého kontrolního úřadu v únoru 2017 město nedokázalo stávající deficity vysvětlit nebo odstranit. „Nejpozději po předložené zmíněné zprávě si všechna vedoucí místa musela být vědoma potřeby jednat,“ uvádí hodnocení…

Starosta Luger obhajoval pro OÖN svůj tehdejší postup, připustil ale, že „s dnešními informacemi“ by jednal jinak. Kdyby prý už v červnu 2016 věděl, že jde o 3000 promlčení, postupoval by přirozeně jinak. Tehdy prý byl ale informován jen o šesti případech a neprodleně uložil ředitelce magistrátu věci objasnit.

Kulhající dárek premiéra

Vraníci “Zalan” a “Zadar”, dárek maďarského premiéra Viktora Orbana rakouskému ministru vnitra Herbertu Kicklovi (FPÖ) pro jízdní policii, kulhají, napsal linecký Volksblatt. Zprávu potvrdil Bernhard Treibenreif, ředitel zvláštní jednotky zásahového komanda Cobra, odboru speciálních záležitostí.

„Koně vyšetřil veterinář a my se spojili s maďarskou stranou, abychom dojednali další postup,“ řekl Treibenreif. Plán je prý následující. Pokud by se koně oproti očekávání uzdravili, zůstanou v Rakousku. Když se jejich stav nezlepší, dojde k jejich výměně. „Maďaři by si koně vzali zpátky a nám dali dva jiné,“ uvádí Treibenreif.

Že by Zalan a Zadar byli nezdraví od začátku, ředitel odmítá. „Byli už v Maďarsku i u nás v nasazení a jistě nejsou nějakým ,odpadním produktem´. Trénovali jsme s nimi a pracujeme s nimi i teď, ale právě jen v šetřícím modelu.“ Dodává, že koně, kteří pocházejí z renomovaného státního hřebčince v jihomaďarském Mezöhegyesu, nyní opětovně vyšetří maďarská veterinářka. „Po případném vrácení do Maďarska jim nehrozí porážka, budou použiti pro lehčí zásahy, případně nastoupí do rehabilitace,“ ujišťuje Treibenreif.

Bavoři budou „blejskat“

Bavorská policie provede od 6 hodin ráno 3. dubna do čtvrtečních 6 hodin znovu zvýšené kontroly rychlosti motorových vozidel v celé zemi, píše PNP. „,Blýskáno´ bude na asi 2000 kontrolních místech,“ dodal list a zveřejnil internetovou mapku stanovišť.

Trh šperků a minerálů

Mezinárodní prodejní veletrh šperků a minerálů bude 6. a 7. dubna (sobota 10-18, neděle 10-17) v kulturním centru Tabakfabrik v Linci. Nabídne drahokamy, fosilie, meteority, klenoty, příslušenství včetně spousty drobností pro každou kapsu. Vstup je volný.