Z Oberschwarzenbergu a z Lackenhäuseru účastníci vyrazí v 10 hodin, společná oficiální část s muzikou v restauraci na Třístoličníku začne ve 13 hodin. Hostiteli budou podle OÖN předseda Euregia Sebastian Gruber, poslankyně zemského sněmu Gabriele Lackner-Straussová, Libor Picka, předseda Euregionu, a krajská hejtmanka Ivana Stráská. Akci pořádá Euregio Bavorský les-Šumava-Dolní Inn.

Dlouhá noc muzeí

V sobotu 5. října bude v Horních Rakousích opět Dlouhá noc muzeí s pestrým programem od 18 do 01 hodiny. Účastní se jí 22 muzeí a galerií, které bude možné navštívit na jednu vstupenku. Ta bude k dispozici ve všech zúčastněných domech a v centru „Treffpunkt Museum“ na Hlavním náměstí v Linci. Odtud také budou vyjíždět kyvadlové autobusy k místům akcí. Program je na http://langenacht.orf.at/.

Vyrobíte si buben?

Můžete si je vyrobit…Zdroj: Deník/repro

Zájmová tvůrčí dílna výroby bubnů bude pod titulkem „Šamani hor“ 5. října od 9 do 18 hodin v Gahbergu ve Weyreggu na Atersee. Účastníci si budou moci zhotovit vlastní plochý buben s potahem ovčí kůže a paličku s filcovou hlavou. Účast na semináři stojí 190 eur (včetně materiálu na jeden buben o průměru asi 40 cm a na paličku). Přihlášky na telefonu 0676 3533845.

Bruckner a ženy

„Toto téma je v biografii skladatele sice všudypřítomné, ale dosud nebylo nikdy v širších souvislostech vědecky zkoumáno, protože na první pohled v něm je málo záchytných bodů,“ píší OÖN. Sympozia 4. října od 14 hodin a 5. října od 9 hodin ve Středním sále Brucknerhausu v Linci tedy budou podle listu „hledáním stop v neprobádaném terénu“, k němuž patří Brucknerův vztah k matce stejně jako údajně stálá zamilovanost, ale také jeho snad jediná velká láska, řezníkova dcera Josefine Langová. Tématy budou především dobový obraz ženy, společenské a sociální hodnocení Brucknera jako mladíka jeho nejbližším okolím a biografie žen, které obdivoval. Sympozium se dotkne také možných vlivů na skladatelovu kompoziční tvorbu a na jeho umělecký vývoj. „Je proto myšleno jako interdisciplinární přiblížení se komplexnímu tématu,“ míní linecký list.

Referovat budou například Andrea Harrandtová, Andreas Lindner, Johannes Leopold Mayer, Christian Neuhuber, Eva Neumayrová, Klaus Petermayr, Lothar Schultes a Karin Wagnerová.