Jak vysvětlil místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, žáci budou při soutěži podrobeni hned několika zkouškám. Čeká je jízda na dopravním hřišti za dohledu policistů, kteří budou hodnotit jejich chování v silničním provozu. Dále je čeká jízda zručnosti, kterou bude kontrolovat třeboňská městská policie. Děti potom ukáží své dovednosti v poskytování první pomoci při ošetření figurantů za dohledu zástupců Českého červeného kříže.

Účastníci se musejí připravit také na písemný test, který pro ně připravila Autoškola Ille. Mimo soutěž budou mladí cyklisté také pracovat s mapou. „Tato disciplína je z mého pohledu velmi důležitá. Je dobré, aby měly děti vypěstovaný smysl pro orientaci v prostředí, které třeba tak dobře neznají, aby se dokázaly zorientovat i v cizím městě,“ míní místostarosta.

Soutěž se koná tradičně ve spolupráci nejen s Autoškolou Ille, ale také s domem dětí a mládeže a odborem dopravy.

Jak Zdeněk Mráz upozornil, v třeboňském oblastním kole dlouhodobě dobrých výsledků mezi mladými cyklisty dosahují žáci ze základní školy v Suchdole nad Lužnicí, kteří i letos byli nejlepší. V Třeboni se zúčastnili také žáci ze škol z Třeboně, z Českých Velenic a Lužnice.