Definitivní výsledky prověrky dostane vláda za tři měsíce. První předběžné závěry obsahují jedenáct doporučení a návrhů na zlepšení, ale i šest dobrých zkušeností, o které se tým kontrolorů podělí se zbytkem jaderného odvětví a vyzve jej, aby zvážil uplatňování takových postupů i v jiných zařízeních.

Temelín v bezpečnostní prověrce obstál

Sérii pochval, ale i řadu doporučení ke zlepšení, dostala jaderná elektrárna Temelín od mezinárodního týmu odborníků. Prověřit bezpečnost elektrárny je sem vyslal Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Takzvanou misi OSART dokončil dvanáctičlenný tým expertů na jadernou bezpečnost z osmi zemí – Brazílie, Maďarska, Slovenska, Jižní Afriky, Švédska, Ukrajiny a Spojeného království. „Každý expert má minimálně desetiletou zkušenost v oblasti, kterou zkoumal, součet zkušeností všech členů týmu je 305 let," dokresluje erudici týmu vedoucí mise OSART Pierre Gest.

Od 5. listopadu tu důkladně prověřovali všechny funkce důležité pro bezpečný provoz elektrárny. Zaměřili se na organizaci a řízení, provoz, údržbu, technickou podporu, zpětnou vazbu, chemii, radiační ochranu a systém řízení havarijních stavů. Poslední jmenovaná oblast se prověřuje nově v reakci na havárii ve Fukušimě. Závěry experti porovnávali s bezpečnostními normami MAAE, osvědčenými postupy a výsledky ostatních elektráren.

„Temelín je velmi dobře udržovaný, personál i management je otevřený a vstřícný, pracuje inovačním způsobem a chce se zlepšovat," ocenil Pierre Gest.
Temelín by například měl zavést nové praktiky v oblasti řízení prací v kontrolované pásmu. Zlepšit by se měl například v postupu při ohlašování menších nedostatků či dodržování platných postupů pro prevenci lidských chyb. V elektrárně se dokonce podle kontrolorů vyskytuje velké množství dočasných úprav systémů, mnohé bez konkrétního harmonogramu dokončení, což by mohlo mít nepříznivé dopady na jadernou bezpečnost.
Podle vedení elektrárny tkví problém v tom, že současná pravidla pro úpravy v elektrárně přestávají stačit současným nárokům a je třeba je náležitě doplnit.
Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský se k výtkám staví čelem. „Určitě jsme nečekali jen chválu. Pokud by prověrka nenašla nedostatky, nepovažoval bych misi za úspěšnou. Doporučení neznamenají, že něco děláme špatně, ale ukazují, jak věci dělat ještě lépe. Pohled expertů zvenčí a dva a půl týdne diskusí jsou pro nás nesmírně cenné," zdůraznil Štěpanovský.

Považuje si i výčtu jedenácti oblastí, kde se Temelínští experti mají ještě co učit od světové špičky. „Například dosud co se týká naší reakce na takzvané drobné události, jedno z doporučení zní, abychom je vyhodnocovali nejen jednotlivě, ale snažili se i hledat jejich společné příznaky a i touto cestou hledali cestu pro zlepšení. Vytvoříme proto interdisciplinární tým, který bude hledat společné jmenovatele drobných nehod," zmínil k další z připomínek expertů.

Naopak za vzor ostatním elektrárnám ve světě může Temelín stát třeba s počítačovým softwarem, který zvyšuje efektivitu přípravy a odpojování zařízení elektrárny při údržbě. Chválu si jihočeští energetici vysloužili i za opatření k přesné regulaci chemických parametrů, jež omezují korozi v systému chlazení reaktoru a tím omezují ozáření pracovníků, či za manuál pro osádku blokové dozorny pro případ spuštění havarijních postupů.

S výsledky prověrky je spokojen i ředitel odboru kontroly jaderných zařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Zdeněk Tipek. „Nevzešlo z ní nic překvapivého, co by úřad nevěděl. Nic nenasvědčuje ani tomu, že provoz není bezpečný. Výsledky kontroly nám ale můžeme využít pro plánování naší dozorné činnosti," vybírá další přínos mise.

Právě na oblasti, kde kontrola našla potenciál k dalšímu zlepšování, se hodlá vedení elektrárny zaměřit a vzít si doporučení k srdci. Požádalo MAAE o naplánování další kontrolní mise v polovině roku 2014. „Závěry prověrky jsou pro nás cenné a určitě je promítneme do střednědobého plánu dalšího rozvoje," uvedl ředitel elektrárny.