Skládá se z 1,5 miliardy bodů, největší odchylka je pouhých pět centimetrů od skutečnosti. V plánu jsou i modely ze středověku.

Náhledy na animace z modelu jsou na oficiálních webových stránkách města Tábora: http://tab3d.mutabor.cz/ a na kanálu youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=-lpFqmstDf8

Tábor získal darem digitální model centra města.Věnoval mu jej spolek Naše historie, který se dlouhodobě podílí na nedestruktivním průzkumu historických památek nejen na Táborsku.

Na sestavování modelu se podílelo kolem dvou desítek odborníků: fotografů, historiků, geologů i geodetů. Při jeho tvorbě jim pak posloužily jak fotografie ze země, tak i ze dronů, letadel a dokonce i družic.

S jistou mírou nadsázky se přitom dá říci, že vznikl vlastně jako „odpad“. Spolek Naše historie totiž v rámci budování expozice v Bechyňské bráně v Táboře tvořil modely města v různých historických obdobích.

„Jako nejlepší postup se nám jevilo vytvořit nejprve aktuální podobu města a z ní pak postupně odebírat jednotlivé budovy,“ vysvětlil geofyzik Jiří Šindelář ze spolku Naše historie.

Model současného města byl tedy pouze podkladem pro modelování podoby osídlení ve 13., 15 a 17. století. Lidé se tak mohou výhledově těšit i na dobu přemyslovského osídlení, založení města husity či dobu třicetileté války, kdy bylo město dvakrát dobýváno.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík si daru modelu velmi cení. „Obzvlášť v této nelehké době, kdy jsme museli řadu akcí zrušit, je třeba vyzdvihnout jeho trvalý význam. Navíc je velmi praktický, poučný a zábavný,“ uzavřel.

Spolupráce Tábora a spolku však tímto zdaleka nekončí. Zájemci se dočkají odpovědí na řadu otázek, mezi něž patří například dolování stříbra a zlata v těsné blízkosti Tábora.