Všichni čtyři partneři mají k sobě politicky blízko, ale nevýhodou je, že budou vládnout s těsnou nadpoloviční většinou 14 hlasů v 27členném zastupitelstvu. Stačí absence jednoho zastupitele a jakékoliv koaliční usnesení neprojde.

 Rizika si uvědomuje i lídr Tábor 2020 a kandidát na starostu Štěpán Pavlík. „Jednání byla dlouhá a složitá, na začátku jsme chtěli koalici čtyř vítězů, tedy nás, ANO, Pirátů a JiNAK, ale tento záměr komplikovaly nejrůznější antipatie, výhrady a vymezení. Vyzkoušeli jsme různé odbočky, uličky a varianty. Nakonec vzniklo spojenectví, kterému já říkám koalice odvahy a pospolitosti. Jednoduché to nebude, to víme, ale máme chuť a odhodlání,“ řekl Štěpán Pavlík. „Uvědomujeme si, že máme jen těsnou většinu. Od nás to bude vyžadovat maximální disciplínu v účasti na zasedáních zastupitelstva. K ostatním stranám se chceme chovat vstřícně,“ zdůraznil kandidát na starostu.

 V pondělí 29. října od 15 hod. se koná ustavující zastupitelstvo, které bude volit starostu, jeho tři zástupce a dalších pět radních. Koalice se dohodla, že na prvního místostarostu bude navržen Václav Klecanda z Pirátů, na druhou místostarostku Michaela Petrová z JiNAK! a na třetí Olga Bastlová z ČSSD. Místa radních by měl obsadit Jiří Fišer, Petr Havránek a Radoslav Kacerovský (všichni Tábor 2020), Jan Příbramský (Piráti) a Jakub Smrčka (JiNAK!).

  Václav Klecanda z Pirátů vnímá vzniklou koalici jako nejlepší kompromis. „Do větších kompromisů jsme jít nechtěli. Bude to vyžadovat disciplínu od všech aktérů, ale s tím do toho jdeme,“ uvedl Václav Klecanda.

  Podepsaný dokument hovoří o vytvoření stabilní, většinové, demokratické koalice. Obsahuje také rozdělení kompetencí mezi uvolněné funkcionáře, např. starosta má řídit investice, finance či kulturu, druhý místostarosta územní rozvoj, životní prostředí (+ technické služby a Zdravé město), druhá místostarostka majetek města a dopravu (+ Bytes, lesy), třetí místostarostka sociální věci či školství, mládež a tělovýchovu (+ G-Centrum, tělovýchovná zařízení).  

Václav Klecanda je s rozdělením pravomocí spokojen. „Například Zdravé město, to je občanská aktivita, tedy vyloženě pirátská priorita. Vyhovujeme mi také životní prostředí, jsem ekologicky založený člověk,“ dodal kandidát na místostarostu.