Noví studenti mohou během prvního roku studia získat až 18 tisíc korun, a to na základě výsledků ze středních škol a u maturit.

O novince informoval děkan fakulty Pavel Kozák. „Naším cílem je motivovat k zápisu studenty s dobrými studijními předpoklady. Zároveň bereme mimořádné stipendium i jako prostředek, jak snížit studijní neúspěšnost v prvních ročnících bakalářského studia,“ vysvětlil děkan.