Na elektřinu platí měsíčně zálohu pět tisíc. Leasing na balíkovač a nahrabovač mu z peněženky dvanáctkrát do roka vytáhne další devět tisíc. Soukromému zemědělci Martinu Pouzarovi z Hůr na Českobudějovicku přitom nyní hrozí, že od dubna zůstane bez jediného pravidelného příjmu – za mléko.


Jemu, ale i dalším farmářům na Českobudějovicku nebo Prachaticku teď Mlékárna Klatovy vypověděla smlouvu o dodávkách syrového kravského mléka. Ještě do konce března běží výpovědní lhůta. Konec odbytu mléka ale znamená pro mnohé zemědělce i hrozbu úplného konce hospodaření, protože jiný odběratel se bude hledat těžko. „Je to 24 let života. Teď to všechno vezmu a zahodím, jako zmačkaný papír," posteskl si Petr Fencl 
z Dubičného. Pro zemědělce byla výpověď bleskem z čistého nebe. „Mlékárně jsme denně dodávali 150 litrů mléka. Měli jsme uzavřenou smlouvu na rok. Čekali jsme, že teď dostaneme smlouvu na pět let, ale místo toho mi přivezli výpověď," krčil rameny Martin Pouzar.


Podle ředitelky Okresní agrární komory (OAK) České Budějovice Hany Šťastné je situace vážná. „Pokud nenajdou provozovatelé rodinných farem urychleně alternativní odbyt, budou od dubna nuceni nakládat s mlékem jako s odpadem a chovy mléčných krav s devastačními následky pro celé rodiny likvidovat," upozornila Hana Šťastná. OAK proto žádá ministerstvo zemědělství o podporu. Například o kompenzaci vícenákladů té mlékárně, která by farmářům alespoň na čas zajistila odbyt syrového mléka.