Tím je zásobováno teplem z elektráren tohoto podniku více než 70 procent ze 116 000 domácností města. „Jiná města nedosahují ani poloviny tohoto čísla,“ chlubí se generální ředitel AG Erich Haider. Raduje se i linecký starosta Klaus Luger jako předseda dozorčí rady AG. Připomíná, že napojení na dálkové teplo ušetří tolik kysličníku uhličitého, kolik jej vypustí do vzduchu za rok 100 000 osobních aut. Do roku 2025 má do sítě přibýt dalších 10 000 domácností, takže zásobováno takto bude 80 procent bytů. Linečtí chtějí toto teplo prodávat nejen vícepatrovým domům, ale i do 5400 domácností, které mají teplovod už před domovními dveřmi, ale zatím ne v bytě. „Kdo k nám přejde, bude do léta 2020 topit zdarma,“ láká klienty Linz AG.

Hořelo v tunelu za humny

V poledne 8. října hasilo sedm jednotek na rychlostní silnici Mühlviertlem S10, napsaly OÖN. V tunelu Götschka u Unterweitersdorfu se vzňalo osobní auto jedoucí na sever, tedy k české hranici. Národnost řidiče linecký list neuvádí. Zaměstnanec dálniční společnosti Asfinag, který byl na cestě k čistícím pracím, byl vyzván, aby tunel opustil. Na cestě ven projížděl kolem hořícího auta. „Duchapřítomně se chopil ručního hasicího přístroje a pokoušel se plameny uhasit. Když se mu to nepodařilo, dopravil řidiče z tunelu do bezpečí,“ píše list. „Oba byli se zraněními přepraveni do nemocnice.“