Už v roce 2022 má přesáhnout počet obyvatel devítimilionovou hranici. Přírůstek lze očekávat výhradně z přistěhovalectví. Letos se ale přistěhovalo kvůli koroně „jen“ 133 000 lidí. Loni jich bylo 150 000. Dlouhodobě se očekává saldo 30 000 ročně. Bez přistěhovalectví by počet obyvatel Rakouska do roku 2080 klesl na 6,7 milionu, tedy na úroveň asi roku 1950.

Loni v zemi žilo 1,75 milionu lidí, kteří se v ní nenarodili. Odpovídá to 20 procentům obyvatelstva. Do roku 2040 jejich počet stoupne na 2,23 milionu (+28 %), do roku 2080 na 2,67 milionu (+53 % oproti roku 2019). Nejvíc se v posledních třech letech přistěhovalo Rumunů (19 000) a Němců 17 000. Seniorů nad 65 let by mohlo být v roce 2040 o 65 % víc než dnes a jejich podíl na obyvatelstvu by stoupl z 18,9 na 26,4 %. Zatím co v roce 1950 ještě na jednu osobu v důchodu připadalo šest lidí v produktivním věku, dnes jsou to jen tři a v roce 2040 to budou jen dva.

Covid v domovech seniorů

„Situace ve 135 hornorakouských domovech seniorů a v zařízeních pečovatelské služby s celkem 12 700 lůžky je napjatá, ale zvládnutelná,“ píše Volksblatt. Od propuknutí pandémie do čtvrtka v nich zemřelo 166 lidí – čtrnáct do 7. září, 152 poté. V této spolkové zemi bylo 82 procent zesnulých v souvislosti s Covidem obyvateli domovů.

Čech kradl za humny

Pohraniční bavorská policie dopadla v Bavorské Železné Rudě při cílené akci proti vloupáním do bytů 37letého českého zloděje, píše PNP. Byl zastaven 7. listopadu na B11 u Lindbergu a při kontrole vozidla hlídka našla šperky a mince, které podle prvních zjištění pocházejí z Bavorské Železné Rudy. „Protože je podezřelý i z dalších vloupání a krádeží v regionu, převzala vyšetřování kriminálka v Deggendorfu. Měl například odcizit více elektrokol v okresech Freyung a Regen,“ napsal list. V neděli byl muž vzat do vazby. Při zmíněné plošné akci 6.-7. listopadu zkontrolovalo 250 policistů v Dolním Bavorsku 1500 osob.