Linec – Osm obcí okresu Freistadt na trase rychlostní silnice S10 Mühlviertlem k české hranici chce společně bojovat proti „divokému uchvacování" 38 hektarů atraktivní plochy k podnikání od jižní části Freistadtu po Kefermarkt. O tomto území chtějí společně rozhodovat a dbát o to, aby jeho rozvoj byl kontrolovaný, píše deník OÖN. „Co nepotřebujeme, jsou další provozy obchodních řetězců. To ukázala také naše aktuální studie regionální kupní síly," říká předsedkyně Hospodářské komory ve Freistadtu Gabriele Lackner-Straussová.
Už několik dnů po zveřejnění trasy S10 se vlastníkům pozemků ozvali makléři se zájmem o koupi nemovitostí k výstavbě nákupních center a hospodářských parků. Kooperace obcí by mohla nekontrolovanému zastavování zabránit. Zeména v areálu mezi novými kruhovými křižovatkami na jihu Freistadtu by měly být upřednostněny výroby poskytující co nejvíce pracovních příležitostí, technologické firmy, služby, živnosti a řemesla, uvádí list.
Sdružení obcí už představilo první společné návrhy. Například v okolí nemocnice citlivé na hluk mají být pozemky prodávány jen provozovatelům služeb a drobným firmám. Plány zahrnují i dopravní prognózy přípojných cest k S10 a dosažitelnost území cyklisty a chodci.

Klesá potřeba krve

Po nečekaném odchodu lineckého místostarosty Christiana Forsterleitnera z prezídia hornorakouského Červeného kříže (RK) pro údajný (a nezveřejněný) deficit společnosti 2,6 milionu eur dementoval prezident RK Walter Aichinger milionovou ztrátu i spory kvůli ní v předsednictvu správy. Připustil jen, že obraty této největší krevní banky v zemi (v roce 2013 22 milionů eur) během sedmi, osmi let klesly o 30 procent na dnešních 42 000 konzerv po 220 mililitrech za rok. Příčinou menšího odbytu je podle něho především pokrok v medicíně minimalizující invazivní chirurgii. Jen v prvním pololetí minulého roku odbyt poklesl o dalších deset procent. V souvislosti s tím se prý pak v RK ozvaly „varovné hlasy" o možné ztrátě až 2,6 milionu eur.
Červený kříž chce této „propočtové situaci" čelit úsporami – pracovníci odcházející do důchodu nebo na mateřskou nebudou nahrazováni, plánovaná investice 2,5 milionu eur do zabezpečení elektronické sítě nebude realizována. Cena za krevní konzervu byla zvýšena o tři procenta na 145 eur, jak bylo s nemocnicemi dlouhodobě předjednáno. Momentálně v krevní bance pracuje 127 zaměstnanců, stejně jako v roce 2007. V roce 2012 jich bylo ještě 138. Podle Aichingera se tak bilanční ztráta RK za minulý rok snížila na 350 000 eur, které pokryly vlastní rezervy.

Procházka za 200 000

Hornorakouské policejní ředitelství odhadlo náklady zásahu exekutivy k zabezpečení pokojného průběhu demonstrace sdružení proti islamizaci Západu ve vnitřním městě v Linci a „kontraakce" jeho odpůrců na 200 000 eur, píší OÖN. Suma bude přesně vyčíslena, až dojde vyúčtování účasti posil z dalších rakouských spolkových zemí. Celkově bylo nasazeno na 700 policistů, k tomu služební psi a vrtulník. To, že se během akce s takovým množstvím účastníků nic nestalo, podle mluvčího Davida Furtnera dokládá perfektnost plánování a provedení zásahu. Odmítl kritiku policie s tím, že měla za úkol umožnit oběma stranám ústavou garantovanou svobodu shromažďování. Setrval také na počtech účastníků, které policie oznámila v sobotu – 100 na straně Pegidy, 1800 u odpůrců. Strany mluvily o 400 a 3300 lidech. Po akci došlo k šarvátce čtyř aktérů z obou táborů, při níž bylo po jednom účastníkovi zraněno. Okolnosti budou objasněny i s pomocí záznami videokamery.
Pegida v tiskovém prohlášení uvedla, že náklady vznikly z úvahy policie, „že naše pokojné shromáždění bude rušeno a ohrožováno levicově chaotickou protidemonstrací" – jinak by prý pro doprovod Pegidy zcela stačil tucet policistů nebo dva.

Dražší pošta

Rakouská pošta zdražila – od 1. března bude standardní domácí dopis (20 gramů) stát 68 místo 62 centů. Tzv. „ekonomy"-varianta pro firmy podraží z 57 na 62 centů. Za zásilku do 50 gramů odesílatel zaplatí jedno euro místo dosavadních 90 centů, maxi-varianta do půl kilogramu bude stát 1,60, do dvou kilogramů čtyři eura. Jak uvedl deník Volksblatt, úpravy pošta oznámila už loni. Poslední zdražení bylo v květnu 2011. Nyní argumentovala rostoucími personálními náklady při klesajícím počtu listinných zásilek.

Volksblatt dodává, že podíl státu v této akciové společnosti je 52,85 procenta. Na dividendách za rok 2013 do státní kasy „připlulo" od pošty 67 milionů eur, za loňský rok to má být zhruba také tolik.

Změna v muzikantské „stodole"

Populární televizní "Musikantenstadl" z eurovizní produkce ARD, ORF a SRF, který stanice vysílají už 34 let, prochází další inovací – končí jeho 54letý moderátor Andy Borg, rodák z Vídně žijící v Thyrnau v okrese Pasov. Naposledy bude pořad uvádět 27. července z Puly. Show lidové hudby má podle televize do budoucna oslovit mladší cílovou skupinu diváků, „osvěžit svůj formát", její koncept bude zásadně přepracován, píše PNP. Dnes jej sledují diváci, kterým je v průměru 68 let. V posledních letech si jej pouštělo vždy kolem čtyř milionů lidí. Borg je rozhodnutím zklamán, dodává list. „Stadl" převzal po Karlu Moikovi a uvádí jej devět let.
Připomíná, že k delší dobu ohroženému pořadu vydal Borg na své facebookové stránce prohlášení mj.s argumentem, že také starší televizní diváci mají právo na hudební pořad pro ně vytvořený. Online petici podepsalo 5200 lidí.

Fotbalisté bez „minima"

Amatérští sportovci se smlouvou v Německu nespadají pod zákon o minimální mzdě, řekla spolková ministryně práce Andrea Nahlesová silně znejistělým sportovním klubům. Tito smluvní hráči, mezi nimiž je i řada Čechů, musejí být členy příslušných klubů. Pobírají náhradu výdajů a zpravidla jsou ohlášeni jako tzv. minijobbeři, zaměstnanci na částečný (minimální) úvazek. Činnost v klubu pro ně není hlavním zaměstnáním.
Nahlesová se k problému setkala se špičkami německého sportu. Prezident výboru olympijských sportů Alfons Hörmann řekl, že tato úprava dopadá i na mnoho dobrovolných činovníků klubů, kteří dostávají náhradu výdajů. Hospodář fotbalového svazu Reinhard Grindel upozornil, že zmíněné smlouvy mají vázat hráče ke klubu a nemají nic společného s klasickou pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Ve fotbalu je asi 8800 takových hráčů, kteří zpravidla dostávají náhradu výdajů ve výši 250 eur. Zaměstnanci klubů, třeba i pořadatelé „na plný úvazek", podle Grindela ovšem spadají pod nařízení o minimální mzdě.

Rekordně málo mrtvých

V Bavorsku loni zemřelo při dopravních nehodách 619 lidí, o 61 méně než předloni. Je to nejnižší počet od zahájení statistiky před 60 lety. Hlavními příčinami tragických havárií byly opět nepřiměřená rychlost a nedání přednosti. Dvě třeiny obětí zahynuly na silnicích II. a III. třídy. Cílem je snížit počet obětí v Bavorsku do roku 2020 pod 550 za rok.

Dáreček muzeu

Dědici sběratele mincí věnovali městu Řezno cenný dar – předali městskému muzeu 160 řezenských mincí a medailí a sedm dukátů. Nejstarší mincí je stříbrný denár vévody sv. Jindřicha II. z let 967 až 973. Většina ražeb pochází z období říšského města Řezna, po začátku 16. století. Nejmladší mincí je tolar konvenční měny Carl von Dalberg z roku 1809. Zesnulý donátor patřil dlouhá léta ke kruhu podporovatelů muzeí města Řezna. Od začátku šedesátých let sbíral výlučně dobře zachované řezenské ražby.