Vyrábějí hlavně dva standardní modely – luky dlouhé a typu recurve, tedy s vrhacími rameny, ale vyhovují i individuálním přáním například co do materiálu, délky zbraně a tvaru krku. Všechno je ruční práce, a to se odráží v ceně produktu – stojí 450 až 1200 eur. Většina jde do Rakouska a Německa, ale firma už vyvezla luky i do Anglie, pravlasti lukostřeleckého sportu, uzavírá Volksblatt.

Vykročit rázně…

Průměrný Hornorakušan udělá za den tisíc kroků. Ujde tedy asi 650 metrů, zjistila studie primářky fyzikální medicíny a rehabilitace v nemocnici Milosrdných sester v Linci Daniely Gattringerové. Ta připomněla, že podle britského výzkumu tráví lidé 50 až 70 procent dne vsedě, což škodí nejen zádům, ale zvyšuje riziko diabetu a srdečních onemocnění. Nadto otupuje koordinační schopnosti. Vědci z USA došli k závěru, že dlouhé sezení snižuje u mužů očekávanou délku života nejméně o 20 procent.  Světová zdravotnická organizace doporučuje k udržení tělesné vitality udělat denně 10 000 kroků, tedy ujít asi sedm kilometrů – a to najednou, jinak se efekt vytrácí. Z méně známých poznatků o blahodárnosti procházek (jako spalování kolem 340 kalorií za hodinu apod.) experti zmiňují, že rovnoměrná monotónní chůze může vést ke stavům podobným transu, a proto vždycky uvolňuje, píší OÖN.

K Roku koně

Podle čínského kalendáře je letos Rok koně. Profesor Roman Sandgruber, předseda institutu sociální a hospodářské historie linecké univerzity, připomněl v deníku OÖN roli koně ve starověku a středověku,  ale i za válek minulého století - v obou jich bylo nasazeno po asi osmi milionech. Za první války jich zahynulo jen na německé straně zhruba milion, za druhé 1,7 milionu.

Kolem roku 1950 bylo v Rakousku asi 300 000 koní, „což je co do koňských sil ve srovnání s dnešními 330 000 traktory a více než pěti miliony aut překvapivě málo",  zmiňuje prof. Sandgruber. Do osmdesátých let stav koní v zemi poklesl na asi 40 000, dnes jich je v Rakousku zase kolem 120 000, především ve volnočasovém a zábavném segmentu. „Symbolem statusu tedy kůň zůstal," končí list.

Bdělí celníci

V balících textilu byly cigarety.Celníci jihovýchodobavorské oblasti se sídlem v Rosenheimu loni zajistili pro celostátní rozpočet téměř 1,7 miliardy eur, píše PNP a připomíná, že tento úřad zajišťuje téměř polovinu veškerých daňových příjmů státu. Nekontroluje totiž jen dovoz a vývoz zboží mimo EU či dodržování práv k ochranným známkám, ale vymáhá sankce jiných orgánů, vybírá některé daně, například pivní (tu na rozdíl od ostatních pro zemský rozpočet), a stíhá nelegální zaměstnávání. Loni zkontroloval na dolnobavorských pracovištích 14 400 dělníků a 2300 jejich zaměstnavatelů. Jeho zjištění vedla k uložení trestů odnětí svobody na celkem 85 let a pokutám 2,1 milionu eur, poznamenává PNP. Od února k tomu celníci přebírají postupně výběr daní z provozu více než 58 milionů motorových vozidel.

Na snímku je jeden z tučných úlovků kontrolorů. U Burghausenu našli ve Sprinteru z jihovýchodní Evropy ve velkých textilních rolích s pomocí psa více než 155 000 pašovaných cigaret. Daňový únik by činil asi 24 000 eur.