Bude dlouhý 660 metrů. Deborečskou ražbu zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vysvěcením sošky sv. Barbory. Ta je patronem horníků. Svěcení se ujal farář ze Sedlce-Prčice Martin Vlček. Do schránky ji umístil zástupce slovenské subdodavatelské firmy TUBAU Marián Solár. „Barbora chrání nás, co pracujeme v temnotě bez přístupu světla,“ řekl Marián Solár.

Tunel Deboreč bude ražen tzv. rakouskou tunelovací metodou. Ta je založena na mechanickém rozpojování horniny, následném vzniku primárního a později sekundárního ostění. Proražení se očekává v červenci 2019. Stavbaři se budou muset vypořádat s podložím, které tvoří hlavně pararula. Délka ražené části bude 562 metrů. Úvodní desítky metrů se budou odehrávat v geologicky méně příznivých podmínkách.

Celkové náklady na modernizaci tratě v úseku Votice – Sudoměřice u Tábora dosáhnou 7,2 miliardy korun bez DPH. Stavební práce by měly být dokončeny v lednu 2022. Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda vyzdvihl, že rychlost vlaků se zvýší na 160 kilometrů v hodině. „To umožní jízdní dobu expresů mezi Prahou a Táborem jednu hodinu,“ uvedl ředitel.

Úsek Sudoměřice – Votice z části vybočí ze současné stopy, což přinese zkrácení trasy o dva kilometry.