Ve Vorarlbersku jsou hotovi ve 48 ze 49 domovů, v Tyrolsku v 90 ze 97, v Solnohradsku v 73 (75), v Dolních Rakousích v 92 (96) a v Horních Rakousích 116 (123). Čísla z Vídně a Burgenlandska úřad vlády nedostal.
V Horních Rakousích do pátku provedli celkem 34 438 očkování, z toho 53 ve druhé dávce. Z toho bylo 21 503 dávek podáno v domovech seniorů, 6543 v nemocnicích. Z Hornorakušanů starších 80 let, kteří nežijí v domovech, bylo očkováno 6339.

Mladí, hlašte se!

V Horních Rakousích se mohou od soboty 23. ledna registrovat k očkování proti coroně všichni starší 16 let, píší OÖN. Kdo se přihlásí na www.ooe-impft.at, bude e-mailem nebo SMS informován o nejbližším možném termínu. Zaregistrování neurčuje pořadí zájemců, to stanoví podle priorit národní očkovací grémium. Dosavadní „horká“ telefonní linka bude zrušena.

„Zaklínadlo“ FFP2

Rakouský ministr vnitra Nehammer ohlásil tvrdší postup policie proti účastníkům demonstrací proti covidovým opatřením. Kdo na nich nebude mít respirátor FFP2, musí počítat s pokutou 25 eur, píší OÖN.

Navrhované omezení počtu účastníků těchto akcí označil mluvčí FPÖ Hannes Amesbauer za úder proti svobodě shromažďování všem, kteří pak nebudou mít možnost se shromáždění zúčastnit. „Kdo něco takového požaduje, ohrožuje demokracii, o to víc, že taková výzva je výrazem panické hrůzy vlády před lidem – suverénem demokracie,“ řekl.