K mezinárodnímu mistrovství se sjede do obce v horním Mühlviertlu 90 týmů z deseti zemí. „Účastníci přijedou například z Finska, Rumunska, Slovenska, Česka, Nizozemska, Německa, víc než polovina startujících bude domácích,“ říká v OÖN organizátor Rudi Klein. Velkou účast vysvětluje tím, že od 19. do 24. září bude rovněž v Rakousku mistrovství světa v této disciplíně – v Ebreichsdorfu. Kromě hledání osob v různých situacích budou psi soutěžit také v poslušnosti a v obratnosti.

Soutěže začnou denně v sedm hodin a vždy potrvají zhruba do 17 hodin. Hledání v froskách proběhne v Čechách – na Spáleništi u Přední Výtoně, dodává list.

Slavnost Mühlviertlu

Od čtvrtka 10. srpna do 15. srpna budou na výstavišti ve Freistadtu počtvrté „Mühlviertelské louky“, lidová slavnost spojená se zážitkovou výstavou Aqua Mystica. Jak už název napovídá, půjde o malý Oktoberfest, pivní slavnosti s řadou atrakcí, muzikou a zábavním parkem pro dospělé i pro děti. Aqua Mystica pak od pátku do neděle pojedná téma voda a les v pěti „fazetách“ - v oblasti potravin a péče o zdraví, ve využití a hospodaření, v domácnosti, o volném čase, ve světě zvířat a rostlin. Vystavovat a přednášet budou odborníci – rybáři, myslivci, včelaři, ale vojáci také ukáží provoz úpravny vody, hasiči boj s ohněm, zvláštní show bude mít „fascinace rybou“ se vším od rybolovu po akvaristiku. V pěti interaktivních ateliérech budou mít návštěvníci možnost naučit se poznávat zvuky velryb či zacházet s virgulí. Představí se četné regionální iniciativy a spolky. Vstup na výstavu je volný.

Svěcení bylinek

Tradiční církevní výroční slavnost svěcení kostela spojili v Klafferu na Smrčině se svěcením bylinek, s veletrhem uměleckých řemesel a kulinářskou přehlídkou. Bude o svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. „Celá obec bude scénou pro 150 vystavovatelů z Rakouska, Bavorska a Česka, kteří nabídnou produkty přírody, zahrad a řemesel,“ píší OÖN. Na ploše vedle obecního úřadu budou zastoupeny regionální provozy s partnery, v areálu zahrad léčivých bylin bude bio-slavnost s bezplatným prováděním a bohatým dětským programem. Slavnost začne v 9 hodin bohoslužbou se svěcením bylin a potrvá do 17 hodin.

Potíž s dálnicí

U Lasbergu na trase rychlostní silnice S10 je v souladu s projektem plocha, před níž předem varovali Zelení – louka velmi bohatá na druhy rostlin, sečená jen jednou, maximálně dvakrát do roka a nehnojená. Byla myšlena jako ekologická „vyrovnávací plocha“ k zachování krajiny dotčené stavbou dálnice. „Srážky minulých týdnů ale vedly k tomu, že déšť odplavil velké části ještě zachovávaného humusu na této ,nuceně naturalizované´ lučině. Tuny zeminy a písku leží od té doby na březích přítoků nebo v korytě Feldaistu,“ píší OÖN a citují okresní mluvčí Zelených Christiane Jognaovou z Hagenbergu: „Teď je půda pryč a bude třeba velkých nákladů ke znovuzřízení vytoužené ,hladové louky´…“ A to podle ní letošní deště byly poměrně „nevinné“ - neumí si prý představit, co by se tady dělo, kdyby na Lasberg spadl takový liják, jaký měli v oblasti loni několikrát.

Prý aby se takovým situacím předešlo do budoucna, chystají Zelení interpelaci ministra infrastruktury Jörga Leichtfrieda, do jehož působnosti spadají i aktivity dálniční společnosti Asfinag, která „hladovou louku“ nechala zřídit. Strana bude chtít vědět, jak budou způsobené škody odstraněny, jaká opatření k ochraně krajiny před erozí budou přijata a jaké náklady vyvolají.

V regionu nyní chtějí zajistit, že se chyby z Lasbergu nebudou opakovat. „Tak má být například při stavbě etapy S10-Sever kolem Rainbachu ustaven ,management humusu´, který bude garantovat pečlivé zacházení se snesenou ornicí. Zelení chtějí dosáhnout kromě jiného, že do přesného popisu zadání velké stavby bude zakotveno přibrání půdních expertů na ztráty zeminy,“ uvádějí OÖN.

Učení se mlčení

V Mondsee budou od 11. do 19. srpna kurzy „mlčení a ticha“, Vipassana (sezení v klidu, vhledění se do sebe a vposlouchání sebe samotného jako centrální aspekty uvolnění duše, zbavení se zátěží) a MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction, odvozovaná od amerického psychologa a terapeuta Jona Kabata Zinna, prý prvního, kdo užil v terapii meditace). Kurzy proběhnou v seminárním středisku ZENtrum Mondsee. Podrobnosti na www.zentrum-mondsee.at.

Menší úroda na polích

Agrarmarkt Austria prognózuje pro letošek produkci obilovin (kromě kukuřice) 2,78 milionu tun, o jedenáct procent nižší než je pětiletý průměr. Oproti rekordní úrodě minulého roku je to dokonce o 22 procent méně. Včetně kukuřice by měla letošní sklizeň dát 4,7 milionu tun, o osm procent méně než v průměru posledních pěti let a o 18 procent méně než loni.

Branže zdůrazňuje, že agrární podpory budou letos obzvlášť důležité. „Při rostoucí spořebě v Rakousku se potřeba dovozu obilí z 300 000 tun zvýšila na 1,4 milionu tun,“ uvedly OÖN. Poznamenaly, že do Rakouska se dováží obilí především z Maďarska, Slovenska a Česka a vyváží do Itálie a Německa. Rakousko ročně spotřebuje kolem šesti milionů tun obilovin včetně kukuřice. Z toho je 51 procent spotřebováváno jako krmivo, 23 procent na škrob, 12 procent se semele, 11 procent je využito při výrobě etanolu a tři procenta připadají na osev. Letos se obiloviny v zemi pěstovaly na 557 000 hektarů, což je nejméně v historii.

Týden dřiny pro krajinu

Ruční práce dala zabrat…Zdroj: Deník/repro

Deset dobrovolníků odvádělo při Green Belt Campu na Malši v Leopoldschlagu týden cennou práci pro uchování cenné krajiny, jednoho z nejcennějších přírodních šperků Rakouska, napsaly OÖN. Vysvětlují, že Malše na severu Rakouska tvoří na více než 20 kilometrech hranici s Českem. Mokřiny podél řeky jsou důležitým životním prostorem vzácných druhů ptáků, a aby tomu bylo tak i nadále, musejí být tato luka pravidelně ošetřována. Účastníci zmíněného kempu tento záměr významně podporují sečením těchto ploch, tradičně kosami, což byla ve velkém horku obzvlášť namáhavá práce. Mladí pomocníci ji ale odvedli s velkým nasazením, uvedl linecký list.

Chystají „Skleněnou noc“

Připravili Skleněnou noc.Zdroj: Deník/repro PNP

V pondělí 14. srpna, před Nanebevzetím Panny Marie, budou ve Zwieselu slavit popatnácté Skleněnou noc, napsala PNP. Touto „ohnivou nocí superlativů“ chtějí dobrovolní organizátoři, spolky, gastronomové a další obohatit světové sklářské město pozoruhodnými atrakcemi kolem skla. Vedle prohlídky sklářských pecí, ukázek rytí skla, velkého „blešího trhu“ skleněných výrobků zazní v místních kostelích varhanní koncerty, na různých místech centra vystoupí kapely, atd. V jubilejním roce slavnosti se v rámci projektu Kulturní region Bavorsko-Česko 2017 uskuteční akce „CZECH-Stage“ s českými kapelami, kulinářskými lahůdkami a velkou ohňovou a světelnou show.

Na snímku je část štábu pořadatelů z místního zájmového pracovního kruhu Sklo před skleněnou pyramidou, symbolem světového města skla.