Jindřichohradecká pobočka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci zvládla ve veřejné dražbě vydražit byt za 1,4 milionu korun.

„Starší byt v Třeboni o velikosti 2+1 s podlahovou plochou 48 metrů byl prodán za 1,4 milionu korun, přičemž nejnižší podání činilo 1,16 milionu korun,“ uvedl Slavomil Janov, referent Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vysvětlil, že o účast v dražbě byl velký zájem. Podle jeho slov se dražby zúčastnilo celkem šest zájemců z řad fyzických i právnických osob. V průběhu dražby bylo učiněno celkem dvanáct příhozů v celkové výši 240 tisíc korun. Cena dosažená vydražením tak převýšila nejnižší podání o více jak dvacet procent.

Zmíněný byt připadl státu v rámci dědického řízení jako odúmrť. Nachází se ve 2. patře zděného domu na okraji Třeboně. Patří k němu i spoluvlastnický podíl na pozemku a budově.