Deset městských domovů má 1218 lůžek a jsou maximálně vytíženy. Přesto letošní hospodaření vykázalo značný deficit. Celkově byly rozpočtovány výnosy 46,67 milionu eur, o 3,2 procenta víc než loňská skutečnost. Největší zátěží pro rozpočet jsou rostoucí náklady na protipožární opatření v pěti objektech. Ta od roku 2010 do letošního ledna pohltila přes tři miliony eur a pro letošek jsou plánovány výdaje dalších 950 000 eur, ale už je signalizováno jejich překročení po zjištění skutečného rozsahu závad.

Domovy tedy musejí šetřit. Za potraviny letos mají podle rozpočtu vydat 1,630 milionu eur, příští rok by měly vystačit s 1,475 milionu.

Rakušané spoří zase víc

Peněžitý majetek Rakušanů dosáhl v polovině roku 566,4 miliardy eur. To je o 18 miliard (3,4 procenta) víc než před rokem. Přírůstek je však menší než v dlouhodobém průměru – při poklesu výkonnosti ekonomiky rostou příjmy obyvatelstva jen mírně, píše deník Volksblatt. Kvóta úspor se letos zvýšila ze 6,1 na 7,4 procenta disponibilního příjmu, ale zůstává stále výrazně pod dlouhodobým průměrem 10,3 procenta a lehce také pod střední hodnotou eurozóny. Růst je podle viceguvernéra národní banky Andrease Ittnera důsledkem toho, že sousedé méně konzumují.

Generální ředitel Konrad Pesendorfer připomněl, že se dál rozšiřují nůžky mezi chudými a bohatými. „Zatím co se příjmy dolních 25 procent v letech 2004 až 2012 o osm procent snížily, vrchní čtvrtině o procento vzrostly," říká.

Bavorů ubývá

Bavoři mají dál víc dětí. Loni se jich narodilo 109 600, o 2,4 procenta víc než rok předtím. Přesto počet obyvatel klesá – víc lidí umírá, než se rodí. Loni v Bavorsku zemřelo 126 900 lidí, o 1,2 procenta víc než v roce 2012. Deficit tedy za rok činil více než 17 300 osob. Pozitivní bilanci má jen Horní Bavorsko s přírůstkem 3400 lidí, píše deník PNP.