Písecké nakladatelství J&M vydalo v těchto dnech již třetí díl její knížky Příběhy starých píseckých domů a osudy jejich obyvatel. Křest knihy spojený s autogramiádou se uskuteční v úterý 20. listopadu od 17 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea.

„Pro první knížku jsem domy vybírala sama podle jejich zajímavé historie nebo podle toho, kde žili významní obyvatelé a chtěla jsem je tímto znovu připomenout. Pro druhou mě již čtenáři poslali některé tipy a do třetí knížky byly zajímavé domy zařazeny téměř z poloviny podle zaslaných tipů čtenářů nebo samotných majitelů,“ uvedla Zlata Měchurová.

V minulém díle zaujaly čtenáře domy U Koulí, U Tří korun, U Slona, ale například také zámeček Karlov ve Smetanově Lhotě nebo zámky v Protivíně a Cerhonicích. Ve třetím a zatím posledním díle Zlata Měchurová obrací pozornost k pětadvaceti historickým objektům většinou v Písku. Nabízí pohled například do domů U Zlatého klíče, U Zlaté koule, hostince U Báby Lišků na Flekačkách nebo do Šobrovny, kde v druhé polovině 19. století žil Tomáš Šobr, politik, poslanec Českého zemského sněmu a starosta Písku. Byl prvním starostou, který úřadoval výhradně česky.

Prostřednictvím knížky mohou čtenáři nahlédnout také do historie domu na Fügnerově náměstí, který patřil rodině malíře a fotografa Jana Zachariáše Quasta. Potomek tohoto malíře porcelánu bude také kmotrem třetího dílu knížky.

„Vracím se ještě krátce k osudům Arnošta Schwarzenberga, který jako jediný z rodu neodešel do zahraničí a žil a pracoval ke konci svého života právě v Písku. Řada lidí se zajímala o jeho osudy a díky majitelce domu, kde tehdy bydlel, se čtenáři mohou dozvědět například to, jak se na sklonku svého života znovu oženil,“ připomíná k obsahu nové knihy Zlata Měchurová.

Autorka tří knih o starých domech celkem popsala historii i současnost 81 staveb a obydlí. U každého vyhledala nějaký zajímavý příběh nebo významnou osobnost té doby. Materiál a podklady pro knihu poskytly archivy, knihovny a také internet. Hlavně díky ochotě současných majitelů se podařilo nashromáždit množství dobových dokumentů a rodinných fotografií.