Milevsko přerozdělilo peníze na sport, nyní ho čeká kultura. Město na kulturní granty vyčlenilo 260 tisíc korun. Zájemci se o ně mohou hlásit do 6. dubna, uzávěrka případného druhého kola je na začátku září.

„Určitě se budeme ucházet o příspěvek na pořádání pohádkového lesa, který město podpořilo i loni,“ řekl za pořadatele z maškarního sdružení a domu kultury Vít Kratochvíl a dodal, že podporu u města budou žádat i na akce konané v létě v amfiteátru domu kultury, kde vystupují kapely a promítají se filmy.

„Příspěvky podporují aktivity, které by nebylo možné financovat z rozpočtu. Kdybychom peníze nedostali, museli bychom hledat jiné cesty, jak je získat. Třeba oslovit sponzory a nebo zavést vstupné, což bych dělal nerad,“ řekl k pořádání letních akcí v amfiteátru Vít Kratochvíl, ředitel Domu kultury Milevsko.

Podle starosty města Zdeňka Herouta (ODS) je hlavním cílem grantového kulturního programu  podpora kulturně vzdělávacích aktivit. „Zejména budeme podporovat aktivity v oblasti takzvaných menšinových žánrů, kulturního vyžití dětí a mládeže, záchranu a údržbu drobných kulturních památek a propagaci místní kultury,“ dodal starosta.

Město má omezenou výši grantu. Jeden projekt může podpořit dvaceti tisíci korun. „Rada města ale může rozhodnout o navýšení této částky,“ upřesnil Zdeněk Herout a dodal, že druhé kolo grantu vyhlásí jen za předpokladu, že zájemci nevyčerpají celkovou částku v prvním kole.

Loni město rozdělovalo kulturní granty nadvakrát. V prvním kole nejvíce peněz, dvacet tisíc korun, dostali pořadatelé Open Air Music festu Přeštěnice 2011 a Maškarní sdružení Milevsko na oblíbený pohádkový les, kterého se v loni v září zúčastnilo více než devět set lidí. Na osmnácti stanovištích na ně čekaly pohádkové postavičky. Ve druhém podzimním kole dvacet tisíc korun jako jediný žadatel obdržela Českomoravská myslivecká jednota na myslivecké slavnosti, které se konaly v areálu premonstrátského kláštera a přilehlém parku Bažantnice.

Žádosti zájemců o kulturní granty posuzuje pětičlenná komise, kterou tvoří dva členové kulturní komise, jeden člen rady a dva zastupitelé. Konečné slovo při rozhodování mají radní.