"Časem získáme přehled, kteří ptáci ubývají a kteří přibývají," říkají ornitologové. "Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději využívají."

Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Jak postupovat?

Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy.

Kdykoliv v průběhu 10.–12. ledna 2020 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny.

U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku.

Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.

Údaje je možné zadávat online zde na stránkách či do papírových formulářů z letáku, který je volně ke stažení.

Výsledky odešleme do 17. ledna 2020.

Více na ptacihodinka@birdlife.cz