Kostel sv. Jana NepomuckéhoZákladní kamen kostela sv. Jana Nepomuckého byl vysvěcen 20. března roku 1914. Postaven byl za rok a půl a 12. září 1915 zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Původně měl kostel stát na Senovážném náměstí jako druhá katedrála, nakonec byl ale postavený na Lineckém předměstí. 


Ty tu sice byly, tón z nich ale za ty roky nevyšel, proto se před téměř čtyřmi lety rozhodlo o jejich opravě. Pokud půjde všechno podle plánu, rozeznít by se měly varhany stavěné v letech 1912 až 1916 varhanářskou firmou Heinricha Schiffnera ještě v letošním roce.

Podle Václava Junka, který zde vede kostelní sbor, by se mohly z kůru linout první zvuky těchto třímanuálových varhan, jež jsou dnes pokládány za kulturní dědictví, ještě letos o Vánocích. „Doufáme v to. Už bylo načase,“ říká Václav Junek. Nově však mají být varhany namísto pneumatického pohonu ovládány pomocí elektromotorků. Předcházet tomu ale bude náročné stěhování. Práce na opravě nástroje provádí totiž zkušený tým pražských restaurátorů v čele s Martinem Poláčkem. Ten již realizoval podobnou elektrifikaci například na velkých varhanách v Prachaticích nebo v Třebíči.

STĚHOVÁNÍ Z PRAHY
V brzké době tak Petra Novotného, farníka kostela sv. Jana Nepomuckého, čeká cesta do Prahy pro další zrestaurované vzdušnice. „Ono to sice poslední roky v kostele vypadalo, že se nic neděje, ale právě naopak. To nejpracnější na varhanách jsou vzdušnice – centrální rozvody vzduchu k jednotlivým píšťalám. Naše varhany mají 3800 píšťal, to je 3800 malých měchů a klapek – ovládacích mechanismů, které přivádějí vzduch k jednotlivým píšťalám. Zhruba poslední dva roky se prováděly jejich demontáže, úpravy, repase a zpětné montáže těchto součástek, což už je v tuto chvíli hotové,“ vysvětluje s tím, že se zpět poveze pět velkých vzdušnic, které bude třeba dostat na kůr. „Zpátky už to nepůjde po točitých schodech, aby při manipulaci nedošlo k poškození. Vzdušnice proto budeme muset na kůr zvedat s pomocí speciálního kladkostroje, a k tomu bude potřeba vyklidit část lavic,“ přibližuje budoucí práce.

Z OBDOBÍ ROMANTISMU
Tyhle varhany za tolik úsilí ale stojí. Jak uvedl Václav Junek, v současnosti jde o největší, zřejmě v původním stavu zachovalý nástroj pozdně romantického období od firmy Heinrich Schiffner v Českých Budějovicích a okolí. „Výjimečné jsou tyto varhany i tím, že přečkaly 2. světovou válku, protože tehdy se z varhan vyjímaly kovové součásti, které se následně roztavily a používaly se k výrobě zbraní a munice,“ dodává.

Vrátit zpět varhany do kostela chce i nespočet dalších příznivců tohoto odvážného projektu, veškeré náklady na opravu jsou totiž financovány z farních sbírek a sponzorských darů. Že se nejedná o malou částku, potvrzuje i Petr Novotný. „Původní rozpočet byl 3,8 milionu korun. V původním plánu také bylo, že oprava bude trvat tři roky, kvůli všem možným komplikacím, které se při opravách objevovaly, se teď blížíme ke čtyřem rokům. Firma Schiffner totiž nástroj navrhla a započala s výrobou, ale pan Schiffner v průběhu stavby nástroje zemřel a dokončení nástroje se tak ujala varhanářská firma pana Růžičky. Zásadní konstrukční rozdíly oproti původním předpokladům však restaurátoři zjistili až po kompletní demontáži nástroje ve svých dílnách. Další potíže představovaly například reklamace u renomovaného německého výrobce elektromagnetů, který dodal odlišné rozměry dílů a v průběhu opravy nástroje dokonce i změnil svůj výrobní program," vysvětluje Petr Novotný.

PENÍZE PRO DOBROU VĚC
Peníze z farního účtu tak pomalu ale jistě mizí. Profinancováno je momentálně 90 procent rozpočtu. „Vedle již výše zmíněných komplikací přibyla ještě celá varhanní skříň, která nebyla obsažena v původním zadání, včetně zdobených figur a zlacení,“ říká Petr Novotný. Současně s tím přiznává, že jim v současné době chybí nějakých čtvrt milionu korun. „Čtyři sta padesát tisíc bude stát varhanní skříň, kterou restauruje Václav Veřtát z Tábora. Předpokládám, že dojde celkově k desetinovému navýšení ceny, takže konečná částka bude okolo 4,5 milionu korun,“ počítá farník kostela. Dodává, že momentálně probíhá oprava hracího stolu, následovat bude ještě repase kovových píšťal. "Na opravu nám přispívají farníci, přátelé kultury, místní patrioti i podnikatelé. Všechny přitom spojuje nadšení pro dobrou věc a odvaha čelit překážkám, které v průběhu prací přicházejí," doplňuje.

Zachování památky
Oprava varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého vyšla zatím na 3,8 milionu korun. Konečná cena by ale měla být 4,5 milionu korun. Farnost má na svém účtu aktuálně cca 200 tisíc korun, obdobnou částkou by měli přispět dárci. Stále je však třeba shromáždit zhruba čtvrt milionu korun. V případě, že by vás tak záměr zaujal, číslo účtu určeného pro financování opravy je: 373 215 33 99/0800. Více informací na www.jannepomuckycb.cz