V září pokročí do další fáze přípravy na rozšíření zón s placeným parkováním v Českých Budějovicích. Na řadě je nyní část Pražského předměstí mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou.

Změna se bude týkat nejen několika tisíc obyvatel čtvrti ale také návštěvníků města, kteří sem odstavují automobily vytlačené z oblasti mezi Pekárenskou ulicí a Rudolfovskou třídou. Podle náměstka primátora Františka Konečného je v současnosti zpracován projekt na rozšíření parkovacích zón. V září bude projekt představen na radnici v rámci některých odborů a vytvoří se harmonogram postupných kroků. „Ve spolupráci s dopravními specialisty,“ říká František Konečný.

Předzvěstí chystaných změn se stalo zjednosměrnění Čéčovy ulice v úseku mezi ulicemi Nerudovou a U Trojice.

Na září chystá českobudějovická radnice jednání s občany o dalším rozšíření zón s placeným parkováním.

Podle primátora Jiřího Svobody je cílem upřednostnit v parkování občany, kteří v lokalitě bydlí (rezidenti) a ty, kteří zde podnikají (abonenti). Tentokrát se jedná o lokalitu mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou.

Kromě modrých čar, které vymezí parkovací oblasti určené pouze pro rezidenty a abonenty přibudou i jednosměrky. Když se totiž část komunikací oficiálně určí pro parkování, nezůstane už dostatečná šířka podle norem pro obousměrný provoz. Poslední rozšíření zón se týkalo na konci minulého roku oblasti mezi Pekárenskou ulicí a Rudolfovskou třídou.

I tam bylo provázeno zřízením několika nových jednosměrek, například v Otakarově ulici, ale téměř bez předchozího varování. V ulicích proto docházelo i k nepřehledným situacím.

Na další části Pražského předměstí, kam se má systém regulovaného parkování rozšířit nyní, bude podle náměstka primátora Františka Konečného nutných změn daleko více.

Původní plán radnice počítal v rámci příprav také s tím, že na náplavce u Dlouhého mostu vznikne i parkoviště, které by nabízelo denní stání pro necelou stovku automobilů. Dosud se ale nepodařilo najít firmu, která by měla o zakázku v odhadované hodnotě přes dva miliony korun zájem a byla ji ochotna provést za cenu předpokládanou městem. Nepomohlo ani to, že se opakovalo výběrové řízení.

Zahájení provozu nových zón má radnice v plánu do konce letošního roku.