Zmanipulovali volbu auta roku

„asivní ztráta důvěry hrozí Všeobecnému německému automobilovému klubu (ADAC), s asi 19 miliony členů největšímu autoklubu v Evropě," napsal pasovský deník PNP po vypuknutí skandálu s manipulací hlasů veřejnosti při volbě nejoblíbenějšího auta v SRN o cenu Žlutého anděla. Šéf komunikace ADAC a šéfredaktor časopisu Motorwelt Michael Ramstetter (60) po několikadenním lhaní podvod přiznal a odstoupil. Podle ředitele klubu Karla Obermaira mu byl zřejmě nepříjemný malý zájem čtenářů, proto počet jejich hlasů zdvihl například u VW Golf ze 3409 na 34 299. Čísly údajně manipuloval léta, když si zařídil, že k výsledkům hlasování měl přístup jen on sám. Podle kontrolorů ADAC to ale pořadí značek neovlivnilo. V dalších letech má být hlasování pod notářským dohledem.

Pokuta za nevzdělávání

Trest 440 eur hrozí v budoucnu rodičům v Rakousku, jejichž děti po ukončení povinné školní docházky nenastoupí do zaměstnání nebo nebudou pokračovat v dalším vzdělávání. Už teď je teoreticky povinné do 18 let, ale od září 2016 má být neplnění sankcionováno. Podchyceno tak má být kolem 10 000 mladistvých, kteří dosud ze školského systému vypadávají bez ukončení základní školy nebo vyučení se. „Vládě jde při tom nejen o boj s nezaměstnaností mládeže, která v listopadu 2013 byla s 8,6 procenta jen nepatrně vyšší než v Německu s jeho nejmenší kvótou v EU 7,5, ale i o rozhýbání domácí ekonomiky," píše pasovský list PNP a cituje hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera, že mladí bez vzdělání mají málo šancí na trhu práce a chybějí také hospodářství, které potřebuje odborné síly. Odhaduje se, že jen v této spolkové zemi bude do roku 2030 chybět kolem 50 000 kvalifikovaných pracovníků.

Mladí učitelé demonstrují v Mnichově.Nepotřební učitelé?

Absolventi pedagogických škol připravující se jako praktikanti na výkon povolání se v Bavorsku obávají o svou budoucnost. Kolem 350 z nich protestovalo v sobotu na Mariánském náměstí v Mnichově proti současné umisťovací praxi ministerstva školství. „K 14. únoru má například z asi 800 mladých s dokončenou kvalifikací učitelů na gymnáziích přijato do státní služby jen kolem 170," píše PNP. Ostatní usilují alespoň o výpomocné smlouvy, ale ředitelé je odmítají s tím, že nepokryté hodiny musejí z vyššího rozhodnutí obsazovat především dalšími začínajícími praktikanty. Na svou situaci chtějí mladí učitelé upozorňovat demonstracemi v celém Bavorsku.

Děkovali za výstavu

Země Horní Rakousy ocenila na slavnostním večeru v Bad Leonfeldenu 50 osobností z tohoto města a z jižních Čech, které se výrazně zasloužily o loňskou přeshraniční zemskou výstavu. Jeden z duchovních otců expozice v tomto místě Norbert Frühmann, který má velký podíl na úspěšném rozvoji kulturní výměny s jižními Čechami a na zachování historické občanské nemocnice v Leonfeldenu, získal z rukou zemského hejtmana Josefa Pühringera čestný titul „konsulent (poradce) lidového vzdělávání a národopisu".  Jiří Vlach z Č. Budějovic převzal zlatý řád za zásluhy o zemi Horní Rakousy, oceněn byl starosta Alfred Hartl a další. „Oslava je důležitým symbolickým gestem – gestem poděkování a veřejného ocenění spolupůsobení při této zemské výstavě," řekl Pühringer. Jejích 300 000 návštěvníků je především výsledkem dobré spolupráce mezi Horními Rakousy a jižními Čechami, mezi městy, která byla dějištěm výstavy, a kreativními tvůrci, kteří v nich žijí, dodal hejtman.

Urazil stát?

Policista z hornorakouského Schärdingu byl podezřelý z urážky důstojnosti státu a jeho symbolů a ze šíření rasové a jiné nenávisti.  Přetextoval rakouskou hymnu a zveřejnil ji na facebooku. Napsal v ní mimo jiné, volně parafrázováno, že Rakousko je zemí mešit a minaretů místo dómů, zemí sociálních podvodníků, jeho občané jsou stále hloupější než moudřejší, je zemí levicových demonstrantů, lupičů, zlodějů, azylantů, a tak tedy odvážně do nových časů – směrem ke dnu…

Jeho stíhání vrchní zemské státní zastupitelství v Linci zastavilo a funkcionář místních Svobodných se vrátil do policejní služby. To se nelíbí poslanci Národní rady za Zelené Haraldu Walserovi, který se obrátil na ministerstva spravedlnosti a vnitra mimo jiné s dotazy, jak zastupitelství dospělo k závěru, že nejde o šíření nenávisti, a zda nemohou být pochybnosti o objektivním a nepodjatém plnění služebních povinností tímto policistou, píše deník OÖN.

Ministerstvo spravedlnosti informovalo, že podle žalobců by urážka hymny byla trestná jen v případě formulací nenávisti, ne jako v tomto případě s vyjádřeními toliko nechuti. Obvinění ze štvaní zastupitelství odmítlo s tím, že text otevřeně nevyzývá k násilí. Ministerstvo vnitra jen odkázalo na probíhající disciplinární řízení s autorem textu. Walser je nespokojen a chce interpelovat v parlamentu.

Poslanec Svobodných Elmar Podgorschek naopak soudí, že rozhodnutí státního zastupitelství je legitimní tečkou za věcí. „Zelení jsou podle něho fašisty současnosti, kteří nechtějí akceptovat žádné jiné mínění a chtějí potlačovat svobodu názoru," napsaly OÖN.

„Lžidoktor" z Prahy?

Generální sekretář CSU Andreas Scheuer čelí obvinění z plagiátorství – ve své doktorské práci na Karlově univerzitě v Praze prý opsal jednu pasáž, aniž by ji uvedl jako citát. Jak v pondělí uvedl deník PNP, Scheuer chce pražskou univerzitu požádat o přešetření námitek. Řekl, že v Praze absolvoval tzv. malý doktorát, přičemž titul Dr. bez dodatku nesmí být v Německu užíván s výjimkou Bavorska a Berlína. Problém s absolvováním UK je prý znám už léta, proto se Scheuer diví tomu, že Frankfurter Allgemeine Zeitung se o něm rozepsal v uplynulý pátek na titulní straně. Sekretář oznámil, že titul už užívat nebude, píše PNP.