Soud rozhodl, že Reinhard P. má vdově a jejímu synovi zaplatit kolem 180 000 eur a odvádět jim měsíčně rentu celkem ve výši asi 1500 eur. Neuvedl, jak dlouho, předpokládá se, že v synově případě do doby, než začne vydělávat.

28. července 2014 napadla kráva žalovaného na veřejné silnici v turistickém území Pinnistal 45letou Němku a usmrtila ji. Reinhard P. postavil na tomto místě u pastiny, v jehož blízkosti je také hojně navštěvovaný hostinec, varovné tabule, ale neoplotil je. V osudový den šla tudy rodina se čtyřmi dětmi a dvěma psy, což podle soudu stádo rozčílilo. Půl hodiny nato šla kolem po turistické stezce poškozená se psem na vodítku. Krávy zneklidněly, přiblížily se k turistce zezadu a srazily ji. Pes se vysmekl a utekl, ženu dobytek udupal.

Zemědělské svazy jsou výši sankce překvapeny. Prezident zastoupení Georg Strasser vidí v případě, že rozsudek dojde do právní moci, ohrožené celé pastevní hospodářství. Johann Fessl, předseda hornorakouského spolku horských chovů, říká, že oplotit všechny louky není možné. K lučinám a vodním zdrojům vedou pěšiny pro lidi, ale je k nim nutné zachovat volný přístup i zvířatům.

Prezident tyrolské Agrární komory Josef Hechenberger je názoru, že se rozsudek odchyluje od praxe a ohrožuje soužití turistů a hospodářů v zemi. Snaží se zemědělce uklidňovat a doporučuje jim zkoumat, zda je pohyb turistů na lukách dál možný, nebo zda bude třeba pastviny uzavřít a dobytek nechat ve stájích, píší OÖN. Zmiňuje také výslovně netrpět na loukách psy, protože ti byli dosud u každé takové nehody. Zemský hejtman Günther Platter míní, že pokud vyšší instance výrok potvrdí, hluboce to dopadne na tyrolské zemědělství a celé volnočasové užívání tyrolských hor, „se všemi negativními dopady jak na hosty, tak na domácí obyvatelstvo“. Stojí prý pevně na straně Reinharda P. a doufá, že odvolání bude úspěšné.

Mluvčí innsbruckého soudu se snažil rozruch uklidnit vyjádřením, že soud si nedal za úkol rozhodnout, jaké bezpečnostní opatření v oblastech horských pastvin jsou generálně nutná: rozhodl pouze v konkrétním případě, že k zajištění místa nehody nestačil varovný štít. Bylo spravedlivé tu požadovat oplocení. Na mnoha dalších místech ale možné není.

Podle Eriky Wagnerové, přednostky institutu práva životního prostředí na Keplerově univerzitě, je rozsudek dobře odůvodněný. Soud silně akcentoval, že nehoda se stala v místě křížení cest. K zajištění tak neuralgického bodu je k ochraně lidí nutné oplocení, řekla. Myslí si, že výrok u Nejvyššího soudu obstojí.

Málo mužů ve školkách

V bavorských školkách pracuje výrazně víc mužů než před deseti lety, ale pořád mají jen 4,4 procenta ve stavu, píše PNP. Konkrétně jich loni působilo u dětiček 4142. V roce 2008 jich bylo 1015. Celkový počet zaměstnanců za tu dobu stoupl z 51 406 na 93 312.

Víc učit rusky!?

Mluvčí pro evropskou politiku klubu SPD v bavorském sněmu Markus Rinderspacher (49) požaduje rozšíření výuky ruského jazyka na bavorských školách, uvedla PNP. „Vzhledem k politickému, ekonomickému a kulturnímu významu Ruska v Evropě a ve světě je žádoucí, aby zájem o výuku ruské řeči opět stoupl,“ řekl.

Ve školním roce 2017/2018 se učilo rusky 503 ze 317 405 žáků gymnázií, tedy 0,15 procenta. Na waldorfských školách jich bylo 358 (4,13 %).