S obrem pracoval ze stejných důvodů už v letech 1983 a 2003. „Vezmu na to stejnou partu jako před 40 lety,“ plánoval Pavel Pavel s tím, že by rád zopakoval i tehdejší postup. „Tehdy jsme pětimetrovými kládami spadlý viklan vyrovnali. Pak ho už stačilo pootáčením dostat na správné místo. Pro zvedání dnes mohu použít moderní hydraulickou techniku. O té se nám tehdy ani nezdálo. Podobně si pootáčení na závěr ulehčíme zapojením lanových heverů,“ popsal.

Cílem dnešní práce s viklanem bylo dostat ho na bezpečné místo, aby neohrožoval kolemjdoucí. V sobotu přihlížely nevšední akci desítky lidí, "návrat" viklanu se stal atrakcí.

Kolem 19. hodiny byl již viklan na svém místě. 

Kadovský viklan je přírodní památka vyhlášená v roce 1985. Neznámý vandal ho vyvalil už v roce 1893 z jeho původního místa. Šest lidí v čele s Pavlem Pavlem vybavených pouze dřevěnými pákami a klíny tento necelých třicet tun vážící viklan opět vztyčilo až v roce 1983 a přesunulo do původní polohy. Nicméně i následně byl viklan ještě několikrát ze svého lůžka shozen a opětovně umístěn zpět. Poslední usazení proběhlo v roce 2003.
Pavel Pavel ze Strakonic je technik a experimentální archeolog, který se zabýval zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě monumentálních staveb dávnověku. Na Velikonočním ostrově rozpohyboval jednu ze soch moai.