Po besedě následovalo promítání hraného dokumentu, který studentům přiblížil sametovou revoluci očima tehdejší studentky. Odpoledne se uskutečnilo také vzpomínkové shromáždění na Piaristickém náměstí, na které večer navázala tradiční mše při svíčkách.