Karla Šlechtová si prohlédla všechna zákoutí a pracovníků se vyptala na postup, jakým se zde nakládá s mrtvými během kremace. „Jsem si vědomá toho, že hlavně místnost navíc, pro úpravu nebožtíků, může být pro krematoria nákladná. Není ale možné, aby byla těla upravována na chodbách. Velký důraz budeme klást i na dohled a kontrolu, jestli jsou předpisy dodržovány," řekla Karla Šlechtová. „Místnost navíc vytvoříme tam, kde teď máme kancelář. Tu přesuneme do jiné budovy," řekla ředitelka českobudějovického krematoria Kateřina Vrbová.