Obce a města po celé republice hledají cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu. Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.

„Vysoká produkce směsného odpadu je velkým problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice. Abychom v roce 2025 dosáhli cíle oběhového hospodářství a recyklovat 55 % komunálních odpadů, bude třeba do té doby ze skládek odklonit téměř jeden milión tun těchto odpadů a umět je využít. Je téměř jisté, že dojde ke zdražení skládkování. Je proto v zájmu všech obcí, aby se pokusili produkci směsného odpadu snížit. Vzhledem k tomu, kolik obcí to již dokázalo, to považuji za možné,“ upozorňuje Milan Havel z Arniky.

Arnika ocení města a obce, jejichž roční produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele nepřesáhne 150 kilogramů. Rozhodující přitom budou data za rok 2017. Jedná se o hodnotu, které běžně dosahují města a obce ve vyspělých státech, jako například v Německu nebo Rakousku.

Více informací včetně výsledků soutěže z minulých let je na webových stránkách organizace Arnika.

Roční produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele se v ČR pohybuje kolem 265 kg. Přitom obce produkují asi 195 kg a firmy 70 kg. Úroveň recyklace komunálních odpadů v roce 2017 je podle údajů Ministerstva životního prostředí 38 %. Podle Jiřího Kani, mluvčího Arniky, mezi cíle oběhového hospodářství pro komunální odpady patří dosáhnout úrovně recyklace 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035 (cíl může být přehodnocen). V roce 2035 bude také možno skládkovat pouze 10 % komunálních odpadů.

V minulém roce byla například oceněna Jihlava jako první město nad 50000 obyvatel s produkcí směsných odpadů pod 150 kg na občana za rok, která má mimo jiné motivační systém, program pro drobné živnostníky a dobrou práci s veřejností. První místa v jižních Čechách v kategoriích podle velikosti sídel obsadilo město Stehlovice se 47 kg na osobu a rok, ve Chvalšinách obyvatelé do černých popelnic vyhodí v průměru 41 kg a v Písku 137 kg.

Své tipy může posílat každý do 30. dubna 2019 na mail milan.havel@arnika.org.