Své přitom udělalo časté silné podmáčení terénu, kvůli němuž tisícovky návštěvníků ve snaze najít sušší terén, prošlapávaly další cesty a cestičky kolem stezky, čímž ohrožovaly cennou floru i faunu v této chráněné oblasti. Vojenské lesy a statky (VLS), které stezku zbudovaly, se proto rozhodly trasy kolem tohoto, jednoho z nejvýše položených chovných rybníků v republice, opravit a rozšířit délku dřevěných povalových chodníků. Práce by měly být hotovy do 15. června.

Na stezku je tedy nyní vstup zakázán. Pohybují se po ní pouze pracovníci najaté firmy, kteří povalové chodníky budují. Práce to není jednoduchá. Trámy na chodníky musí na místa opravy ručně nanosit, navíc pracují v silně zamokřeném terénu. „Hlavně kolegové na druhé straně rybníka to mají těžké,“ přitakal pracovník Stanislav, který osamoceně budoval nový úsek dřevěného chodníku v lesním porostu mezi rybníkem a obtokovou stokou. „V těch místech se někde neprojde pomalu ani v gumovkách, pracují tam doslova v bahně a vodě.“ A o tom, jak tam dopravit potřebný materiál, ani nemluvě. Šli na to tedy od lesa. Dopravu dřeva na druhou stranu řeší plavbou přes rybník po způsobu dávných vorařů. „Dřevo svážou, a plují s ním na druhou stranu. Využívají k tomu lodní motor a bidly jenom udržují směr,“ přiblížil Stanislav.

Sedmikilometrová okružní trasa stezky mapuje veřejnosti nepřístupné části CHKO Šumava a evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice. Vede převážně po povalových chodnících mokřady a rašeliništi i nad vodní hladinou, na její trase návštěvníky provází řada infotabulí, netradičních vyhlídek i zajímavých prvků, jako je třeba umělý ostrov s přívozem, ptačí budka dětské velikosti či obří hnízdo.

„Vysoká návštěvnost na stezce v kombinaci s počasím, které bylo v poslední době bohaté na srážky, vedly k tomu, že v některých úsecích začalo docházet k nadměrné degradaci lokality,“ vysvětluje mluvčí VLS Jan Sotona. „Vznikala zde vyšlapaná bahenní pole a návštěvníci jejich obcházením ničili i vegetaci v okolí. Proto jsme se rozhodli v nejvíce namáhaných úsecích doplnit povalové chodníky, které by problém vyřešily. Naučná stezka Olšina je nová trasa vedoucí hodně netradičním terénem, a my chceme v těchto týdnech vychytat všechny mouchy, které se zde projevily, aby byla perfektně připravena na letní sezónu.“

„V těchto dnech zjišťujeme a zkoušíme, jak si práci rozvrhnout, abychom skončili v požadovaném termínu,“ řekl Stanislav, který právě pracoval v úseku zvaném Mokrý les. „Nejhorší je dostat a nanosit materiál na místo. Samotné pokládání chodníku už jde dobře.“

Práce se týkají úseků pojmenovaných Vlhká lada, Mokrý les a Suchý les. Na trase tak přibude 670 metrů chodníků. Vojenské lesy v této souvislosti návštěvníkům doporučují další turistické trasy v okolí Olšiny. Jednou z nich je okružní trasa okolo hornoplánského Špičáku, která začíná v nedaleké lokalitě Maňávka. Dvanáctikilometrový okruh po modré značce kolem 1221 metrů vysoké hory je vyhlídkovou trasou, která návštěvníkům otevírá celou škálu netradičních pohledů na Lipenskou přehradu a celý region.