Bagrista část tohoto pozemku upravoval na stání pro zemědělské stroje.

Sotva se lžíce bagru zaryla do země, dostaly se na povrch chomáče slepených mincí, které si převzali archeologové Prácheňského muzea v Písku. Jde o několik stovek stříbrných míšenských grošů a ještě drobné haléře. „Stáří odhadujeme na polovinu 15. století,“ informoval dokumentarista archeologického oddělení Prácheňského muzea Tomáš Hiltcher.

Mince jsou hodně zkorodované a teprve po jejich ošetření bude možné je analyzovat a uvést bližší podrobnosti. Bude také možné stanovit jejich cenu, od které se odvozuje odměna pro nálezce.