Budova na náměstí, jež bývala sídlem katastrálního úřadu a v jejímž přízemí je v provozu bufet, dostane nové využití. Zatím po stránce administrativní se rodí budoucí podoba objektu, který se stane chráněným bydlením.

„Vznikne v něm čtrnáct bytových jednotek pro určitou skupinu lidí, například pro lidi se zdravotním postižením,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Cílem chráněného bydlení je připravit tyto obyvatele pro život a samostatné bydlení, dokud se budou schopni o sebe postarat.“ Kromě bytů vzniknou v objektu také společné prostory pro komunitní setkávání jejich obyvatel, jimž budou pomáhat profesionálové z domova seniorů. Město projekt totiž připravuje ve spolupráci s kaplickým Domovem pro seniory a Jihočeským krajem.

„Spolupráce těchto tří subjektů na jednom projektu je unikátní,“ vyzdvihuje ředitelka Domova pro seniory Vladimíra Holczerová. „Majitelem objektu je město, my v něm chráněné bydlení budeme provozovat a Jihočeský kraj je zřizovatelem služby. Bude to ojedinělý projekt v České republice, díky kterému se rozšíří portfolium sociálních služeb na Kaplicku.“

Proč bylo město vzniku chráněného bydlení a jeho novému pojetí nakloněno, vysvětluje starosta: „Chceme obyvatelům Kaplice zajistit ucelený systém sociálních služeb. Domluvili jsme se proto s místním domovem pro seniory, že společně vytvoříme projekt, kdy připravíme důstojné byty a služby pro lidi, kteří nemohou žít ve standardním bytě.“

Projekt na přestavbu domu na náměstí a jeho zadního traktu zhotovil inženýr architekt Arnošt Janko. Vlastní rekonstrukce i s určitou přístavbou je naplánována ve dvou etapách a měla by se uskutečnit do dvou let. Vše ale závisí na administrativním řízení a také na penězích, neboť pokud to bude možné, město bude usilovat o dotaci na výstavbu.

„Objekt pochopitelně projde vnitřní úpravou, neboť jak si mnozí pamatují, uvnitř třeba vedou nahoru úzké točité schody,“ říká Pavel Talíř. „Dojde ke změně dispozice a část necháme přistavit. Například jedna část bude vyzdvižena a přibude také pavlačový systém.“

Podoba domu zvenku na náměstí ale zůstane prakticky zachována. „Rádi bychom toto bydlení začali budovat v roce 2020. Teď jsme ve fázi dokončování projektu,“ upřesnil starosta.