„Po veřejné diskuzi před osmi lety schválilo zastupitelstvo variantu přemístění mostu, která je ekonomicky naprosto nereálná. Náklady byly vyčísleny na 260 milionů korun,“ připomíná starosta města Milan Šnorek (ODS). „A proč bychom měli do centra města, kde se teď rozvíjejí parky, kde je odpočinková zóna, cpát dopravu?“ horlí starosta.

Za týden je v plánu seznámení veřejnosti s možnostmi postupu k odstranění překážky pro větší lodě. Tam budou občané diskutovat také o variantě zachování mostu na původním místě. „Jde o zajímavé technické řešení s hydraulickým zdvihem, kdy se vodorovně zvedá polovina mostu. Památka by byla také kompletně rekonstruovaná a toto řešení by nezměnilo její vzhled, protože hydraulika je zakomponovaná do mostu, takže není vidět,“ vysvětluje Milan Šnorek s tím, že při tak zásadním rozhodnutí chtějí mít zpětnou vazbu od voličů. O dva dny později se budou záležitostí zabývat zastupitelé.

Ředitelství vodních cest (ŘVC), které je investorem, má Státním fondem dopravní infrastruktury stanoven nedostačující stavební limit 90 mil. Kč. „Po dohodě s městem o variantě hydraulického řešení povedeme jednání s ministerstvem dopravy o schválení navýšení limitu, aby bylo možné zafinancovat celé zvýšení přemostění,“ objasňuje zástupce ředitele ŘVC Jan Bukovský, jak chce společnost zajistit potřebných 120 milionů Kč.

Říční vlci se mostu, který v této úpravě slouží podle Jana Bukovského jen na dvou místech v ČR, dočkají možná už za tři léta. „Dva roky na projektovou dokumentaci, takže asi 2020 by mohla stavba začít i skončit, protože nebude příliš časově náročná,“ předesílá zástupce ředitele ŘVC.