Zapomeňte na chvilku na herce  Marvana jako na radu Vacátka nebo revizora Anděla. V budovatelském snímku Sedmý kontinent  z jihočeských blat ho vidíme 
v nezvyklé roli bagristy Rubeše. Ten má potíže se svým mazačem Vaškem, který občas něco zapomene udělat…

Štáb celý snímek situoval do povodí Soudného potoka na Zlivsku. Bláto, déšť, voda, mokřiny. To byly reálné filmové kulisy. „Soudný potok je dnes zregulovaný. Dříve ho ale tvořily samé meandry a daly se v něm chytat raci a sbírat škeble," říká Milada Pokorná, starostka Dívčic, na jejichž území se před dvaapadesáti lety točilo.

Ve filmu se objevuje vesnice Zbudov, která patří právě pod Dívčice. Jeden ze záběrů pochází ze statku U Říhů. Ve scéně, kdy podnapilí hrdinové  jdou po dřevěných schodech, se objevují místní chlapi. „Byla jsem tehdy sice ještě dítě, ale vím, že to místo, odkud herci jdou, byl náš výměnek," řekla obyvatelka domu Miluše Marešová.

Na další scénu si pamatuje Václav Novotný ze Zbudova, kterému bylo tehdy deset let. „Petr Haničinec vyšel ze statku U Říhů a mířil ke zvoničce na návsi. Tam je také studna, na kterou si sedl Waldemar Matuška. Ve filmu je vidět, že nemá své obvyklé vousy," popisuje pamětník, který jako kluk s dalšími kamarády stál hned za kamerou.

„Pro nás to bylo zajímavé. Nikdy jsme neviděli velké filmové lampy. I když se točilo za tmy, světla bylo jako za dne," vzpomíná Novotný na filmařskou techniku. „Pár záběrů jsme štábu pokazili, protože jsme jako kluci zlobili. Okřikli nás, abychom byli zticha," dodává s úsměvem. Ve Zbudově se podle něho natáčení zdrželo asi tři dny.  

Jaroslav Marvan bavil v hospodě U Staňků zlivské publikum

Městečko Zliv na Českobudějovicku a jeho starší obyvatelé stále drží v paměti zejména fakt, že tu natáčel Jaroslav Marvan. Ten měl tehdy za sebou mimo jiné úspěšné komedie o nepříjemném revizorovi Andělovi nebo Krále Šumavy. Vidět populárního Marvana na vlastní oči, to byl pro místní lidi zážitek.

S hercem se v době natáčení konala dodnes památná beseda v hospodě U Staňků, která už ale nestojí. Na jejím místě se v současnosti tyčí paneláky. Na besedu se šel podívat také manžel Marie Ambrožové ze Zlivi.

„Muž se vrátil doslova nadšený. Říkal, že úžasný Marvan je výjimečný společník, bavil se s lidmi jako se sebou rovnými. Když mu někdo poručil pivo nebo víno, nezůstal nic dlužen a poručil taky," řekla Marie Ambrožová.

Přidala ještě jednu humornou perličku. Na besedu prý přijel také oblíbený harmonikář Josef Urban z Pašic 
u Pištína. „Hrál a bavil celou společnost. Marvanovi se to moc líbilo. Najednou Urban vstal a šel k herci se slovy: Mistře, já bych potřeboval u toho filmu nějaké zaměstnání řekl Marvanovi."

Ten se ho zeptal, co umí, jaké má povolání a jakou by chtěl funkci. „Já bych chtěl svlékat a oblékat herečky," překvapil svou odpovědí Josef Urban. Marvan se dal hurónského smíchu.

Jaroslav Vojta mi nabídl tykání

Malou roli syna Šamoníka dostal v Sedmém kontinentu známý českobudějovický divadelní herec Josef Bulík, jenž v tomto týdnu náhle zemřel. Deník měl to štěstí, že si s ním o filmu ještě stačil popovídat.

Pro Josefa Bulíka bylo cenné, že si zahrál s Jaroslavy Marvanem a Vojtou. „Vojtovi jsem hrál syna. Jednou o pauze mi řekl: Hele, chlapče, tykej mi. Namítl jsem, že si to nemůžu dovolit. Druhý den si mě navíc už moc nepamatoval, protože se mě ptal: Kterej ty jsi?" smál se Josef Bulík. Historku pak vykládal Marvanovi a ten mu potvrdil, že to je celý Jaroslav Vojta.

Bulíkovi utkvělo, že při čekání na záběr, což je u filmu časté, Matuška hrál a zpíval. Často se opékaly vuřty. „Točili jsme jeden krátký záběr přímo v Českých Budějovicích – májový průvod. Nesli jsme nějaká hesla," řekl Josef Bulík, který s úctou vzpomínal na Marvana. Ten měl svou vlastní maringotku s přivedenou vodou a toaletou.

„Pokud nemusel, nejezdil do Prahy, ale bydlel v té maringotce. Na lidi působil odměřeně, ale na mě byl moc hodný. Jednou se mě ptal, jestli nejsem příbuzný herce Sedláčka, kterého měl rád," řekl Josef Bulík. Při Sedmém kontinentu měl asi šest natáčecích dní. „Vím, že jsme pořád chodili v holínkách," dodal Josef Bulík.

Soudný potok srovnali do koryta

Snímek Sedmý kontinent zachycuje dobu regulace Soudného potoka a meliorací okolních luk a polí. Záběry působí věrně, protože filmový štáb jen využil této vodohospodářské stavby k natáčení. Klikatý a „nepokojný" potok bylo třeba zregulovat, dostat ho do koryta, neboť například mokřiny u Vomáčků bývaly často zatopeny velkou vodou. „Každý rok tu kdysi bývaly tak dvě až tři povodně," uvedl obyvatel Zbudova Václav Novotný.

Z encyklopedií…
> Soudný potok pramení v horách kdesi pod Kuklovem a Smědčí, v Blanském lese. Své vody sbírá z širého okolí Lhenicka a Netolicka. Dále se ubírá Blaty ke Zlivi, ve které trávil svůj vzácný čas spisovatel Karel Klostermann, aby své postřehy sepsal v románu Mlhy na Blatech. Později se jako Bezdrevský vlévá do Bezdreva, aby u Bavorovic splynul s Vltavou.

> Přírodní rezervace Mokřiny 
u Vomáčků má rozlohu cca 61 ha. Leží na Zbudovských Blatech v závěru Zlivského rybníka. Začínají asi 500 metrů od Zlivi.