PNP jeho příhodu popsala. V neděli kolem 15.30 ho dodali na zdejší jatky. Vyrůstal zřejmě na louce, už při transportu nebyl k udržení, na místě se utrhl z uvázání, přeskočil bariéru a vytlačil vrata dvora. Prchal zahradami a ulicemi kolem benzinové pumpy, vběhl do sídliště, povalil plot a vnikl do zahrady. Území bylo uzavřeno policií a dobrovolnými hasiči. Aby nedošlo k dalším nebezpečným situacím, zastřelil ho místní občan s loveckým lístkem.

Jakmile se zpráva o tom objevila na internetu, rozpoutala se na facebookové stránce hasičů vášnivá debata ochránců zvířat se strážci pořádku, napsala PNP. Jedna ochránkyně mínila, že „zvíře s takovou vůlí k životu mělo dostat milost“. Další pisatel uvedl: „Blázníte všichni?! Byl to býk, a ne nějaká divoká zvěř! Býk by vás jistě nesežral, fakt hodně přeháníte!“ Jiní oponovali, že zvíře by tak jako tak bylo poraženo. Ironický vtipálek pak zprávu doplnil: „Uvolňovací jogínský a zakuřovací rituál k odchycení zvířete předtím skončil neúspěšně…“

Vyčenichává kosti lidí

Hledá lidské kosti.Zdroj: Deník/repro PNP

Staroněmecký ovčácký pes Flintstone (7) z hornobavorského Otterfingu vyhledává pro policii lidské kosti v půdě, napsala PNP. Jeho pán, archeolog Dietmar Kroepel (52), ho vychoval na jediného certifikovaného „archeo-psa“ Německa. Nyní pomáhají při vykopávkách a loni a letos působili také při třinácti odložených případech v Německu, Rakousku a Švýcarsku. „U těchto věcí se předpokládá zločin, oběť ale nikdy nebyla nalezena,“ popisuje deník a uvádí příklad – v hornofrancké Naile pomáhal pes například při hledání Heike H. ze Selbitzu, tehdy 18leté, zmizelé 4. listopadu 1986.

Má to však „drobnou vadu na kráse“. Z jiného zdroje jsme zjistili, že tehdy pes-specialista na vyhledávání lidských kostí (jméno Flintstone při tom nepadlo) vyznačil asi 25 metrů čtverečních asfaltu na silnici ST2195. Uvažovalo se, že tělo dívky tady mohl zahrabat její otec, tehdy zaměstnaný při budování silnic. Stavbaři vozovku letos koncem září rozkryli do třímetrové hloubky a skutečně našli „těleso“, které tu nemělo co dělat - nikoliv však tělo, ale betonový „špunt“, kvádr 200x60x40 centimetrů. Žádné ostatky se nenašly.

Kroepel nicméně založil Spolkový svaz archeologických psů Německa a spolek Archaeo-Dogs Bayern s cílem vychovat k vyhledávání lidských kostí víc psů. V nadcházejících letech mají být založeny další kluby v Severním Porýní-Vestfálsku a v Bádensku-Württembersku, uvádí PNP.

Vezl si 30 kilo pyrotechniky

Třicetiletý Rakušan cestoval v sobotu z Česka přes přechod Hinterschiding (okr. Freyung) údajně domů. Při rutinní hraniční kontrole u něho němečtí celníci v autě našli více než 600 dělbuchů a další pyrotechniky o celkové váze 30 kilogramů. Žádný kus nebyl označen bezpečnostní značkou předepsanou v Německu. Řidič je proto trestně stíhán.