„Nugety váží 15,4 a 19,3 gramu a jde o největší ukázky zlata z Čech od nálezu takzvaného křepického zlata v roce 1927. Valouny obsahují jen deset procent stříbra a je to tedy nejryzejší zlato,“ informoval geolog Prácheňského muzea Jaroslav Cícha.

Údaje ukazují, že Vodňansko je bohaté na zlaté nálezy. Dalším unikátem ve sbírce Prácheňského muzea je zlato o hmotnosti 17 gramů z roku 1927 z nálezu v Křepicích rovněž u Vodňan. Celková hmotnost zlatých plíšků přesáhla jeden kilogram. A jak to tenkrát bylo? „Nedaleko Marešovy cihelny u Stožic potkal listonoš Prošek dělníka Nováka, který zde roztloukal kameny a štěrkoval cestu. Cestář listonoše upozornil na množství podivných žlutých plíšků, které se vysypaly po rozbití jednoho kusu křemene. Listonoš pár z nich odnesl na poštu, kde shodou okolností byl katecheta Fencl. Ten s určitostí poznal, že jde o zlato a z místa nálezů zachránil mnoho vzorků pro četné muzejní sbírky,“ vyprávěl příběh tzv. křepinského zlata Jaroslav Cícha.

Největší část plíšků z tohoto pokladu je ve sbírkách Národního muzea v Praze.