Stejně tak se kvůli zabránění šíření epidemie koronaviru veřejnost nemůže zúčastnit mší svatých a chórových modliteb v klášteře. „Modlíme se za vás a denně přidáváme oraci za odvrácení epidemie,“ vzkazují cisterciáci.

„To budou za uplynulých třicet let v klášteře první Velikonoce bez lidí,“ říká převor kláštera Justin Jan Berka. „Obnovili jsme kající průvody v době postní. To je starobylý obyčej, tato procesí se dělala vždy při epidemiích různých chorob, kdy si lidé již sami neporadí a obrací se k Bohovi o pomoc prosebnými žalmy. Procesí jsme zahájili v době postní, hned po 13. březnu, kdy se k nám blížila epidemie koronaviru.“ Procesí mnichů se v pátek vydává na cestu vždy v 10 hodin dopoledne. Kvůli současné epidemii, která zasáhla celý svět, přidali mniši ještě speciální orace do mše svaté. „Také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence,“ doplnil převor. „Nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností. Modlíme se tedy především za ty, kdo jsou s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni, nebo jej podporují jak modlitbami, tak materiálně, ale také za ochranu naší země.“

Jinak mniši žijí, jako obvykle. Modlí se a pracují. Nosí roušky, zdržují se a pracují za klášterními zdmi a na procházky se vydávají do lesa za klášterem. Část zaměstnanců kláštera pracuje z domova. „Vydezinfikovali jsme celý klášter, museli jsme ale poslat z kostela pryč klempíře a ukončit opravy. Uvidíme se, jak to bude s plánovanými pracemi dál,“ uzavřel P. Justin Berka O.Cist.