České Žleby (Böhmisch-Röhren) byly kdysi hrdou farní obcí s téměř tisícovkou obyvatel a 150 domy. Do farnosti patřila i okolní místa, takže celkově měla až 2500 katolíků. Od založení v roce 1709 na místě napajedla pro koně se rozvíjela i v době, kdy už sláva Zlaté stezky pohasla, zhruba 240 let dlouho. Než bylo po druhé světové válce německé obyvatelstvo vyhnáno, líčí list. Nejviditelnějším znamením německé historie místa je hřbitov, jehož zdi, náhrobky a kříže turbulence času přežily.

Mezi těmi, kteří se do Českých Žlebů pravidelně vracejí, je Karl Swihota, narozený v "Reanu", jak místo označovali „Šumaváci", v roce 1942. Dnes žije v Deggendorfu a stará se o uchování kulturního dědictví. S vyhnanci, jejich příbuznými a potomky, kteří tvoří „Společenství bývalé farnosti České Žleby – Haidmühle", se při hranici scházejí k tradičním setkáním rodáků.

České Žleby kdysi.„Karl Swihota, doprovázený o jedenáct let starším bratrem, není tím, kdo by hlasitě pranýřoval utrpení a neprávo způsobené jeho krajanům," pokračuje PNP. „Jde mu o to uchovávat vzpomínky."  Tak také na hřbitově v Českých Žlebech vždy zapaluje svíčku na hrobu prarodičů, které nikdy nepoznal.

Podle PNP se tady setkává stále víc návštěvníků. Mnoho aut nese značky Bádenska-Württemberska, kde mnozí odsunutí zakotvili. „Každoročně v srpnu se ti, kteří ještě mohou, scházejí tady ve staré vlasti k bohoslužbě a vzpomínce na mrtvé," uvádí deník.

Místo, kde kdysi stával farní kostel sv. Anny, dnes připomíná kříž zřízený v roce 2003. Mši celebruje Jan Mikeš, mladý český kaplan z Prachatic. Vede ji v němčině, kázání česky. Hostům je překládá Sieglinde Kraliková (72) z Lenory, podle Karla Swihoty důležitá spojovací osoba někdejších „Šumaváků" s dnešními českými úřady. Její rodina nebyla vysídlena, protože otec byl sklář, tedy odborník, a ty komunistická ČSSR naléhavě potřebovala, popisuje PNP. Se svou rodinou se v časech železné opony Kraliková starala o hřbitov v Českých Žlebech. Tak byla alespoň čas od času posečena tráva nad převrácenými náhrobky.

Mezi návštěvníky bohoslužby byl také Martin Černý, starosta Stožce (Tusset), pod který České Žleby patří. Připomněl nedalekou stožeckou kapli, která byla kompletně zrenovována a minulý říjen znovu vysvěcena budějovickým biskupem. „Mám radost, že Šumava zase trochu porozkvetla," přeložila jeho slova návštěvníkům z Německa Sieglinde Kraliková.

Po bohoslužbě na místě, kde kdysi stával barokní kostel sv. Anny, si vzal slovo někdejší kněz a kazatel při šumavských poutích, jak ho PNP prezentovala, současný ministr kultury Daniel Hermann.

České Žleby, "D'Rean", jak vypadaly kdysi, na snímku ze sbírky Anni Bräuningerové.

Proti zlodějům mobilů

Rakouská policie chce po dohodě s provozovateli sítí znehodnotit na dálku odcizené mobily, píše deník OÖN. Vysvětluje, že každý „handy" má přidělené 15místné číslo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity). Pokud by bylo po nahlášení krádeže zablokováno všemi poskytovateli služeb, nefungovala by v něm ani žádná SIM karta. Držitel by mohl volit jen tísňové linky. OÖN dodávají, že ročně jev Rakousku odcizeno asi 25 000 mobilů. Podle mluvčího spolkového kriminálního úřadu Mario Hejla jsou pachateli většinou mladiství, kteří pak přístroj prodávají známým nebo přes internet. „Se zablokovaným IMEI by ale nemohli najít žádného odběratele, a to je náš cíl," řekl Hejl.

S blokací by měli práci a náklady provozovatelé sítí, protože policie nemá přístup k registrům těchto čísel. Provozovatelé dosud při ohlášení krádeže blokovali jen SIM kartu, která může být nahrazena jinou. Ministerstvo vnitra chce od září s nimi problém diskutovat. Obdobná spolupráce funguje v Británii.

180 kilometrů rozhodlo pět sekund

V cíli Mühlviertlu 8000.S pětivteřinovým náskokem vyhrál sobotní štafetový maraton na 180 kilometrů Mühlviertel 8000 v Horních Rakousích (plavání, kolo, běh, nordic walking) potřetí za sebou tým Intersport Pötscher-Erima Austria, tentokrát v čase 7:24:59. V patách mu byli stejně jako loni borci müller+sportchoaching.cc. Loňské vítězství obhájily taky ženy Honeder Naturbackstube, které trať zdolaly za 9:12:31. Ve smíšených družstvech byl první Ernstl's-Sport 2 (7:41:34). Trofej ze šumavské žuly vážící 19 kilogramů předal v cílovém Freistadtu vítězům zemský hejtman Josef Pühringer.  Na organizaci závodu se startem v Horní Plané se podílelo na 250 nadšenců, startovalo 132 týmů z Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Maďarska a poprvé i z USA.

Na snímku cílem probíhají vítěz Hermann Daucher (vlevo) a Maximilian Thier.

Christoph Strasser (31) ze Štýrska vytvořil traťový rekord cyklistického závodu "Race around Austria". Víe než 2200 kilometrů kolem hranic Rakouska s více než 30 000 metry převýšení ujel v nepříznivém počasí (na Grossglockneru dokonce sněžilo) za tři dny, 15:24 hodiny. Starý rekord zlepšil o více než pět a půl hodiny. Přitom v dešti nebylo možné využít rychlých sjezdů. Jeho čas odpovídá průměru 24,67 km/h. Do cíle v St. Georgenu dorazil ve dvě v noci.

Závod dvojic vyhráli opět  Dominik Böcksteiner a Thomas Osbelt, tentokrát za tři dny a 8:51 hodiny, čtyřčlenné týmy Andreas Goldberger, Christoph Sumann, Benjamin Karl a  Axel Naglich za dva dny 19:06 hodiny, tedy průměrem 32,13 km/h.

Jak přežít na kole

„Při jízdě na kole je třeba dbát více předpisů, než si mnozí cyklisté myslí," předeslal linecký deník OÖN. Šéf právníků automotoklubu Martin Hoffer za to nejdůležitější označuje vzájemnou ohleduplnost a schopnost vžít se do druhého, ale psaná pravidla jsou prý stejně významná.

Kde se smí jezdit: Cyklistické stezky a pruhy musejí být používány, jsou-li vyznačeny. Na „normální" silnici pak kolaři nesmí (výjimkou je trénink na závodních kolech). Na speciálně označených silnicích pro cyklisty se smí jezdit maximálně 30 km/h, ve smíšených (potkávacích) zónách 20 km/h, v bytových čtvrtích krokem, v pěších zónách taky krokem a jen tehdy, jsou-li vyznačeny i pro cyklisty. Pravidla přednosti v jízdě a dopravní značky platí pro cyklisty stejně jako pro motoristy. Na přejezdech pro cyklisty doleva i doprava má kolař přednost, může se k nim ale blížit maximálně rychlostí 10 km/h. Telefonování za jízdy je zakázáno a stíháno pokutou až 72 eura. Za šera nebo špatné viditelnosti se nesmí jezdit bez světla a odrazek. Cyklista rovněž nesmí překážet chodcům.

Nesmí se jezdit po přechodech pro chodce a na chodnících, na dálnicích a rychlostních silnicích a v protisměru jednosměrek, není-li označena výjimka. Nesmí se jezdit jeden vedle druhého s výjimkou vnitřních komunikací v obytných blocích, ve smíšených zónách a při závodním tréninku. Zakázáno je jet s více než 0,8 promile alkoholu. Porušení je stíháno pokutou 800 až 3700 eur, od 1,2 promile je sankce od 1200, od 1,6 promile 1600 až 5900 eur. Za jízdu pod vlivem drog se platí 800 až 3700 eur. Řidičský průkaz se za jízdu na kole pod vlivem nezabírá, ale je pravděpodobné předvolání k lékařské kontrole a pokud zjistí alkohol či narkotinum lékař, může být řidičský průkaz zadržen.