Aktuálně tyto dokumenty sbírá a uchovává linecký městský archiv, protože otázka jak, a především čím si budou tyhle události připomínat lidé za sto let, pokračuje list. Vedoucí archivu Walter Schuster říká: „Dnes je víc fotografií a dokladů, než je možné archivovat. Musíme se omezit na to nejdůležitější.“

Ví samozřejmě, že jeden obrázek řekne víc než tisíc slov. „Obrazy dělají historické události mnohem plastičtější,“ uvedl. K dispozici je jich dnes, především díky snímkům z mobilů, mnohem víc. „Dřív bylo fotografování nečím mimořádným, momentálně je to něco všedního…“ Což výběr, co uchovat, nezjednodušuje, dodává deník. Také samo digitální archivování má určitá rizika – fotografie by měly být ukládány ve formátech, o kterých se dá uvažovat, že budou čitelné ještě za desítky let.

„Korona-krize vyžaduje od spolupracovníků archivu obzvláštní nasazení,“ píší OÖN. Jeden z nich, vybavený kamerou, je tak na pohybu městem, aby ve veřejném prostoru pořizoval cíleně snímky, které dokumenty archivu rozšíří. Kromě třeba stanů před nemocnicemi jsou to také plakáty politických stran ke koroně, a sbíráno je i zpravodajství médií a vlastní komunikace města – od spisů starosty po protokoly krizového štábu.

Chřipka 1918…Zdroj: Deník/OÖN

„Srovnávání koronové pandémie s jinými krizemi, jako byla třeba španělská chřipka v roce 1918, je těžké, nejen kvůli jen spoře dochovanému datovému materiálu,“ pokračuje na otázky OÖN Walter Schuster. „V protokolech obce tehdy španělská chřipka nebyla žádným tématem.“ V Linci byla v médiích i mezi lidmi prezentována méně nejen kvůli chybějící statistice, ale také kvůli jiným výzvám – koncem první světové války, podvýživou,“ připomíná archivář. „Nebyla zdaleka tak dominantní událostí všedního dne jako korona dnes.“ Jeden rozdíl je ale patrný – ani na vrcholu epidemie chřipky nebyly žádné zákazy shromažďování. Velké srocování, třeba při hladových demonstracích, nebylo žádnou zvláštností. Co se „korony“ týče, jedno je jisté – ve 20. a 21. století nebylo v mírové době co do zásahů do veřejného života nic s ní srovnatelného, citují OÖN Waltera Schustera.

Text noviny doprovodily snímkem „do archivu“ z dnešních lineckých ulic a pro srovnání z tlačenice při výdeji másla za španělské chřipky 1918. Foto: Deník/OÖN/Stadtarchiv