Vztahy v koalici jsou nyní napnuté kvůli stavbě rekreačních chalup na Lipně pro hejtmana Jiřího Zimolu a jeho náměstka Jaromíra Slívu (oba ČSSD). Objekty staví Martin Bláha činný ve vedení jihočeských nemocnic (vlastní je kraj) a politici deklarovali, že chalupy mají odkoupit po jejich dokončení.

V zastupitelstvu projekt provází velká kritika a různí se názory jestli je vše morálně v pořádku nebo ne. Aby se vyloučilo jakékoliv podezření souvislosti hospodaření jihočeských nemocnic s objekty, tak byl navržen speciální audit. Ten zatím není hotov. Opozice v zastupitelstvu přesto vyjádřila názor, že by měl hejtman odstoupit.

Kvůli dalšímu trvání koalice se mělo uskutečnit výše zmíněné páteční smírčí jednání. Podle vyjádření hejtmana Jiřího Zimoly pro Deník ale bude koalice jednat až příští týden. "Dnes se žádné jednání neuskuteční, z důvodu pracovních či jiných povinností členů vyjednávacích týmů není možné zajistit jejich účast," uvedl v pátek Jiří Zimola. "Nabídli jsme proto hnutí ANO uskutečnění jednání v příštím týdnu, termín ještě není definitivně dohodnut," dodal Jiří Zimola.

Za ANO 2011 připravuje jednání českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Ten ještě dopoledne čekal na odezvu ze strany ČSSD. Krátce po pátečním poledni potvrdil Jiří Svoboda, že jednání je odloženo a uskuteční se v pondělí od 19 hodin. Doplnil, že důvodem není jen časová zaneprázdněnost členů vyjednávacího týmu ČSSD, ale i fakt, že v pátek si na jednání nenašli čas ani členové hnutí JIHOČEŠI 2012.

K uspořádání smírčího jednání koaličních stran vyzvalo ve čtvrtek večer hnutí ANO s odůvodněním, že při čtvrtečním zasedání Rady Jihočeského kraje došlo k porušení koaliční smlouvy. Krajská předsedkyně ANO Radka Maxová upřesnila, že radní ANO prosazovali zařadit na program jednání radních bod s názvem Personální změny ve vedení Jihočeských nemocnic. Návrh na zařazení bodu ale nezískal potřebnou většinu hlasů. "Hejtman pak měl vyvolat dohodovací řízení dle znění koaliční smlouvy. K tomu však nedošlo a hnutí ANO toto považuje za porušení koaliční smlouvy," uvedla Radka Maxová.

Hejtman Jiří Zimola v pátek odpoledne oponoval prohlášením, v němž uvádí, že k porušení koaliční smlouvy nedošlo. Zastupitelské kluby ČSSD a Jihočeši 2012 přitom odkazují na čl. 4, odstavec 8 Koaliční smlouvy, kde stojí: „Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření"), která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných opatření za „věc zásadní povahy", má právo svolat koaliční jednání… Do doby vyřešení „věci zásadní povahy" není o dané věci rozhodováno."

Podle Jiřího Zimoly z uvedeného jednoznačně vyplývá, že navzdory domluvě na Koaliční radě, konané v pondělí 3. dubna, kdy kluby ČSSD a Jihočeši 2012 navrhly další postup v řešení „věci zásadní povahy" a všichni přítomní se shodli, že do té doby budou tyto závěry koaličními partnery respektovány, se tak ze strany hnutí ANO 2011 neděje. "Mrzí nás, že hnutí ANO předkládáním nových a nových požadavků nedodržuje dohodu koaličních stran z pondělí 3. 4. 2017, čímž nepřispívá ke konstruktivnímu řešení a pokračování společné koalice a spíše ji destabilizuje," doplnil hejtman.