Další krok ke splavnění jihočeské Vltavy učinilo včera Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) zahájením stavby poslední chybějící plavební komory, tedy jakéhosi výtahu pro lodě, na starém jezu v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Zároveň byla oficiálně otevřena dokončená plavební komora na hněvkovické přehradě. Ředitel ŘVC Lubomír Fojtů při té příležitosti připomněl, že práce na jihočeské vodní cestě začaly v roce 2006 v Budějovicích. „Překážky, které plavidlům brání v cestě až k Orlíku, nám dnes zbývá odstranit na posledním pětikilometrovém úseku," zmínil Lubomír Fojtů s tím, že kromě plavebních komor, které lodím umožňují překonávat přehrady či jezy, bude třeba ještě prohloubit koryto řeky od jezu Hněvkovice po okraj Týna nad Vltavou.

Celkem 98 kilometrů dlouhá cesta, kterou lodě urazí přibližně za devět hodin, se pro malé čluny, jachty, hausbóty nebo osobní lodě otevře v létě 2016. Nyní je splavný jen úsek mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Jedinou překážkou pro větší výletní lodě bude na cestě mezi krajským městem a Orlíkem starý most v Týně nad Vltavou. Jan Flíček ze závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy porovnal, že zatímco všechny další mosty na trase mají takzvanou proplavnou výšku 5,25 metru, u týnského je to jen 2,6 metru. „Počítáme s tím, že u mostu budou plovoucí mola, po nichž lidé přestoupí z jedné výletní lodi do druhé," naznačil Jan Flíček.

„Propojení Českých Budějovic s Orlickou přehradní nádrží vodní cestou bylo snem mnoha fandů lodí poté, co definitivně utichla v polovině minulého století tradiční voroplavba," řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. Ke splavnění téměř stokilometrového úseku bylo třeba vybudovat sérii plavebních komor, tedy jakýchsi výtahů pro lodě, nebo vyhloubit koryto řeky.

Jan Flíček z Povodí Vltavy očekává, že po splavnění jihočeské Vltavy se zájem výletníků zvýší. „Vždyť stačí, aby si i ten, kdo nikdy v lodi neseděl, půjčil v Budějovicích malý člun a může s ním doplout až k Orlíku," popsal, jak je to jednoduché. I když se dá čekat, že na řece bude mnohem více rušno než dosud, o Vltavu se Jan Flíček nebojí. „Ta snese hodně."

Splavnění Vltavy má pomoci turistickému ruchu v Týně nad Vltavou. Starosta Milan Šnorek doufá, že se očekávání spojená s tímto projektem za 1,5 miliardy korun naplní. „Musíme ještě zvážit, do jakých investic kolem vody se jako město pustíme. Naším trochu bolavým místem je kvalita a kapacita stravovacích i ubytovacích zařízení, ale to je spíše na místních podnikatelích," doplnil Milan Šnorek a poukázal na to, že projekt splavnění řeky nemá jen světlé stránky: „Museli jsme odložit rekonstrukci frekventované a rozbité Havlíčkovy ulice, neboť po ní budou jezdit nákladní auta firem, které na splavnění pracují."

Možnost půjčit si malé čluny, které mohou ovládat i lidé bez „řidičáku na plavidla", mají výletníci na trase z Budějovic do Hluboké nad Vltavou od loňska. Podle Jitky Holoubkové, předsedkyně občanského sdružení České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, které půjčovny plavidel provozuje, byl loni zájem nad očekávání veliký. „Chodilo k nám hodně místních lidí, kteří si to chtěli vyzkoušet," uvedla Jitka Holoubková. S člunem, který si zájemci půjčí třeba v Českých Budějovicích u Dlouhého mostu, budou moci v příštím roce doplout až k Orlíku a zpátky. „Pro tento účel je vybavíme rezervní nádrží," doplnila Jitka Holoubková s tím, že velký zájem mají výletníci také o klasické vyhlídkové plavby. Ty si ale oblíbili zejména zahraniční turisté.