„Ministr přijel do Hradce na moje pozvání, protože jsem považoval za vhodné ho seznámit s některými záležitostmi týkajícími se budoucího vývoje. Konkrétně jde o využití a zpracování regulačního plánu památkové zóny. Chtěl jsem, aby viděl, jak se město a další organizace starají o památky a jaká jedinečná linie památkové zóny u nás je,“ popsal důvody setkání Stanislav Mrvka.

Linií památkové zóny je myšlena osa, kterou tvoří sousedící objekty – od areálu Státního hradu a zámku přes Dům gobelínů, vyhořelý zámecký pivovar a budovu Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí až po kapli sv. Maří Magdaleny a jezuitskou kolej, dnešní Muzeum fotografie a moderních obrazových médií.

„S ministrem jsme se domluvili, že mu ještě dodám nějaké další podklady s tím, že bude následovat další jednání na ministerstvu kultury,“ doplnil jindřichohradecký starosta.

Zmíněné jednání se má údajně týkat otázky využití záchranného programu ministerstva kultury. Ten by mohl městu značně pomoci s plánovanou rekonstrukcí zámeckého pivovaru, jehož osud zatím zůstává nejasný.

Vyhořelý pivovarský komplex město v loňském roce nechalo částečně zastřešit, aby jej ochránilo před povětrnostními vlivy, a letos v zastřešování pokračuje. Otázka budoucího využití pivovaru skončila u jakési veřejné ankety, kterou město vypsalo v roce 2017. Tehdy na radnici dorazila asi třicítka nápadů z řad veřejnosti. Rozpočet Hradce letos vyhrazuje jeden milion korun na uspořádání architektonické soutěže na využití komplexu s účastí České komory architektů.