Byl tehdy vyhlášený třetí stupeň povodňového nebezpečí a voda z Polečnice se rozlila nejen po čerstvě renovovaném parku pod krumlovským zámkem, kde se vyřádila hlavně na nových chodnících, ale i třeba v zahrádkářské kolonii v Dobrkovicích, kde strhla jeden domek. Zaplavila také tenisový areál, odnesla lávku na fotbalové hřiště Slavoje a trhala a odnášela břehy po celém toku.

Vltava, ta zalila městské náplavky a zahrádky krumlovských hospod, sklepy či parkoviště pod poštou. Strhla i provizorní most pod Plášťovým mostem, kde zrovna Povodí Vltavy dokončovalo stavbu zdvihacího protipovodňového jezu.