"Soutěžící vybere jednu až pět vlastních fotografií, opatří ji názvem podle pravidel a zašle email s textem přihlášky na adresu tereza.rejnkova@nature.cz," přiblížila Tereza Rejnková, botanička Správy CHKO Blanský les. "Třináctku vítězných fotografií vybere porota, kterou tvoří zaměstnanci CHKO Blanský les, předsedou poroty je českokrumlovský profesionální fotograf Libor Sváček."

Z fotografií, které porota vybere, vznikne nástěnný kalendář. "Autoři těchto fotografií obdrží tři autorské výtisky zdarma, věcné ceny a jako hlavní cenu exkurzi s průvodcem do přísně chráněné Národní přírodní rezervace Žofínský prales v říjnu 2019," dodává Tereza Rejnková.

Náměty fotografií mohou být různé, jen se musí vztahovat k Blanskému lesu. "Může to být krajina a její dominanty, významné turistické cíle, např. Dívčí Kámen, Holašovice, Svatý Vít, Kuklov, příroda, tj. bučiny, rybníky, rozkvetlé louky i jednotlivé druhy rostlin a živočichů," upřesňuje botanička.

Uzávěrka příjmu soutěžních fotografií je 30. června, výsledky budou vyhlášeny 16. září. Nástěnný kalendář na rok 2020 vyjde v říjnu v nákladu tří set kusů.

Bližší informace najdete na webu CHKO Blanský les http://blanskyles.ochranaprirody.cz/ v sekci Informace/Aktuality.