Bauerova knížka byla naprosto bez výhrad zařazena do Edice Osobnosti, protože se zabývá dvěma skutečně mimořádnými osobnostmi, které se podepsaly na vývoji našeho státu i kultury. Masaryk i Havel byli podle spisovatele Bauera nejen osvícenými státníky, ale i vzdělanými, kulturně založenými filozofy. Porovnávání podobnosti obou těchto mimořádných osob uvádí, a vůbec ne náhodou, citátem 
z úst profesora Vladimíra Kratiny: Zatímco Masaryk vytvořil tento stát na demokratických základech, Havel nám demokracii vrátil.

Kniha svým obsahem zdůrazňuje fakt, že jak Masaryk, tak Havel, ať už jsme ochotni si to připustit, či nikoliv, formovali náš stát a snažili se do jeho kréda vložit vedle demokracie i svobodu a toleranci. Bauer oba státníky srovnává 
v rovině politické, filozofické, spisovatelské , ale podtrhuje 
i jejich vlastenectví a sociální cítění.

Zaznamenává rovněž vztahy obou těchto osobností ke Slovensku nebo důvody jejich světového věhlasu, hodnotí jejich morální zásady, osobní odvahu i schopnosti, jak se vyrovnávat s neúspěchy. Nebojí se zabrousit i do vod, kde předkládá čtenáři jejich vztah 
k náboženství, k ženám či k rodině, ale nevyhýbá se ani kapitolám věnovaným jejich zdraví nebo seriózně rozebírajícím důvody a souvislosti, 
v čem oba v rámci svých nejvyšších státních funkcích selhali.

Knížka je zajímavá i svou formou, v níž se promyšleně střídají bílé a černé stránky 
s negativním bílým písmem. Na kvalitním tiskovém papíře vynikne i spousta černobílých dokumentárních fotografií, přibližujících oba české státníky 
v dobových situacích, včetně jejich pohřbu.  

Hana Hosnedlová