Během prací zůstane reaktor a další zařízení v tzv. horkém stavu bez nutnosti přejít do úplné odstávky. Přerušení výroby druhého bloku využijí temelínští technici k úpravám kondenzátoru. Zařízení, které chladí páru poté, co projde turbínou, umožnilo od poslední odstávky o několik elektrických megawatt zvýšit výkon elektrárny. Vyšších výkonů dosáhl druhý blok pomocí lepší účinnosti chlazení a díky nové metodě pročištění více než 30 tisíc titanových chladicích trubiček uvnitř zařízení. Celý systém hodlá elektrárna ještě doladit.

Přerušení výroby elektřiny z druhého bloku plánují energetici na několik dní. Během té doby bude elektřinu vyrábět první temelínský blok. ČEZ krátké odpojení generátoru od přenosové soustavy naplánoval na druhou polovinu příštího týdne, ač blok mohl být dále v provozu.  „K provedení úpravy se naskytly výhodné podmínky, v přenosové soustavě očekáváme relativně nízkou spotřebu,“ vysvětlil Marek Sviták. S připojením druhého bloku do přenosové sítě počítají energetici od 23. září, přesný termín se odvine od následných kontrol před náběhem bloku.