Komunitní slavnost zahájil tvořivý jarmark. Zájemci si mohli vyzkoušet svou mušku a obratnost při sportovních disciplínách, vyrobit si doplněk do průvodu nebo využít malování na obličej. Průvod v čele s drakem a hudebním doprovodem Mikuláše Bryana vyrazil v 16 hodin a ze Skal zamířil do nedalekých Budičovic.

Oslava vzájemného dobrého soužití místních občanů a dětí vyrůstajících v dětském domově pokračovala na zahradě dětského domova dračí hostinou. Celou akci zakončila ohnivá show skupiny Fuegnis.

Akci pořádaly organizace Letní dům, ŠVAGR a Polárka při dětském domově Písek.