Do města přijel se svou družinou Oldřich z Rožmberka, aby městu udělil hradební právo.

Město si mohlo postavit opevnění a vlastní vojsko a získalo tím vojenský význam. Vojsko, které lid chrániti mělo, pak na oslavách předvedlo své síly. Lid se na oslavu tak významného dne veselil a tančili.

Kromě historického tance v podání skupiny Fioretto a šermířských soubojů, které předvedli Bratři z růže, byla pro děti připravena také pohádka O pejskovi a kočičce v podání Marešovy divadelní společnosti. Akce se konaly v parkánech fary.

Hradební slavnosti byly součástí Dnů evropského dědictví a po celý den byly zdarma otevřené i některé památky a běžně nedostupné budovy města.