Díky grantu z programu Erasmus Plus mohli studenti strávit dva týdny na praxi ve stavebních a geodetických firmách ve slovinském Mariboru. Cílem projektu bylo, aby si studenti v praxi otestovali své odborné znalosti a dovednosti získané ve škole v mezinárodním pracovním prostředí, a vyzkoušeli si tak schopnost komunikace v angličtině. „Byla to pro ně úžasná příprava na to, až si jednou budou hledat skutečnou práci v Evropě,“ zhodnotila přínos projektu učitelka odborných předmětů Ing. Jarmila Čečková.

A jaké konkrétní zkušenosti studenti českobudějovické stavárny nasbírali?

„Pracovali jsme v kancelářích firmy, na jejich hale i na různých stavbách v okolí Mariboru. Vyzkoušeli jsme si jednoduché betonování plotu u domku, přípravu krovu i stavbu lešení u panelového domu,“ ocenil pestrost příležitostí student 2. ročníku oboru stavebnictví Matěj Král. Čtyři praktikanti pracovali v největší slovinské betonárce, kde pro ně bylo nejzajímavější měření v laboratoři. Studenti oboru geodézie se setkali i s jinými počítačovými programy, než které se vyučují a používají u nás, seznámili se také s používáním dronů při vyměřování velkých pozemků. „Tato zkušenost mě mimo jiné inspirovala k volbě tématu pro mou maturitní práci,“ řekla třeťačka Amálie Šťastná.

Pobyt ve slovinském Štýrsku byl přínosný i pro to, že studenti mohli poznat zemi, která není českými turisty tolik navštěvovaná. Samotný Maribor je půvabné historické město, obklopené svahy s vinicemi. Naše studenty velmi bavila i slovinština a její rozdíly a podobnosti s češtinou.

Cíle projektu byly rozhodně naplněny a peníze z EU smysluplně využity. Další podobnou příležitost budou mít mladí stavaři opět příští rok na praxi s Erasmem v Irsku.

Autor: Jan Mužík, manažer projektu