Díky preventivnímu vyšetření, jež by měli podstoupit všichni lidé po padesátce, se v republice podařilo výrazně snížit výskyt rakoviny, zásluhou včasného odhalení a léčby i úmrtnost na toto onemocnění.

Jak uvádí primářka gastroenterologického oddělení českobudějovické nemocnice Olga Shonová, Jihočeský kraj není výjimkou. „Mezi lety 2013 a 2015 narostl počet koloskopií na dvojnásobek, naopak úmrtnost klesla o patnáct procent,“ vyzdvihuje přínos zavedení plošných preventivních vyšetření.

Právě při těch dokáží lékaři ve sliznici střev najít změny, které ještě nejsou nebezpečné, ale postupem času by mohly vést k rozvoji nádoru. Pokud je ale odborníci včas podchytí, riziko sníží. „Také nádory odhalené v časném stadiu lze léčit chirurgickou cestou bez nutnosti chemoterapie,“ doplnil další přínos místopředseda České gastroenterologické společnosti Ondřej Urban.

Jižní Čechy přitom mají podle Olgy Shonové velmi dobré podmínky pro to, aby se dařilo pacienty s podezřením na karcinom zachytit včas. „V každé ze sedmi jihočeských nemocnic v kraji funguje gastroenterologická péče, v Českých Budějovicích a Táboře na specializovaných pracovištích, v ostatních nemocnicích v rámci interních či chirurgických oddělení. Za speciálními vyšetřeními a léčbou nemusí pacienti jezdit mimo kraj,“ dodává.