Zhruba do poloviny listopadu by měly pokračovat práce na opravě povrchu vozovky v pravé části dálnice ve směru od Prahy v úseku od Mirotic ke křižovatce Nová Hospoda. Druhá polovina slouží k provozu v režimu 1+1 pruh. Mimo jiné je zcela uzavřen EXIT 84 na Plzeň a Strakonice, protože i na této sjezdové větvi se pracuje. Řidiči musí pokračovat na Písek, sjet na Chlaponice, kde se otočí a jedou zpátky na Prahu. V tomto směru mohou následně využít sjezdu na Plzeň a Strakonice.

Jak informovala mluvčí společnosti Via Salis Daniela Pedret, v rámci prací se kromě oprav povrchu vozovky budují také bezpečnostní zálivy, modernizuje se dopravní informační systém, provádí se opravy středního dělícího pásu a krajnic a oprava kanalizace. Rekonstrukce se dotýká i mostních objektů a propustků.

Kruhový objezd u Nové Hospody je jen dočasné dopravní opatření. Řidiči ho kvitují, je to podle nich lepší varianta než nebezpečná křižovatka. Zůstane tu ale jen do poloviny listopadu. „Tato křižovatka není součástí koncesní smlouvy na stavbu D4, nicméně toto dopravní opatření bylo vyžádáno po dobu dopravního omezení," informovala Daniela Pedret.

Dostavba dálnice D4 pokračuje. Hotovo má být před Vánoci 2024.
Cesta do Prahy: Za sjezdem na Plzeň do jednoho pruhu, pak přes Milín. D4 roste

Druhé pololetí letošního roku je spojeno s akcelerací činností, díky níž bude na D4 ke konci roku 2023 prostavěno více než tři čtvrtiny z plánovaného objemu finančních prostředků. Na stavbě pracuje přes 1000 lidí a více než 600 strojů.

U křižovatky u Letů byla v létě zahájena stavba velkého operačního střediska pro správu a údržbu dálnice, v němž bude zároveň sídlit dálniční policie. U Krsic se na podzim rozjede výstavba dvou protilehlých dálničních odpočívek. „Obě stavby jsou projektovány s ohledem na ambiciózní environmentální strategii Via Salis a jejích akcionářů, VINCI Highways a Meridiam, vybudovat dálnici D4 v režimu splňujícím přísné ekologické nároky," uvedla mluvčí s tím, že budova SSÚK (Středisko správy a údržby koncesionáře) vznikne v nízkoenergetickém standardu a součástí čerpacích stanic bude mimo jiné šestnáct rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, osm v každém směru.

V rámci stavby se pracuje také na čtyřiceti mostních konstrukcích. Mosty budou podle Daniely Pedret v letošním roce postaveny do fáze hrubé stavby.

Úsek za Skalkou.
Stavba dálnice D4 je v polovině. Část úseku u Milína otevře už na podzim

Stavba začala v červnu 2021. Zahrnuje 32 kilometrů nového úseku dálnice D4 z Hájů do Mirotic plus opravu stávajících šestnácti kilometrů uvedených do provozu mezi lety 2004 a 2017, které bude mít zhotovitel stejně jako novou dálnici příštích 25 let ve své správě. Modernizační práce představují odstranění celého asfaltového souvrství v pomalém pruhu, nezbytné úpravy nestmelených podkladních vrstev, zacelení trhlin ve všech vrstvách a nové vyplnění středního dělicího pásu. „Veškerý vyfrézovaný materiál bude znovu použit a stane se v maximální možné míře součástí nově vyráběných asfaltových směsí. Celkem takto bude opraveno přes 150 tisíc metrů čtverečních starých vozovek," doplnila mluvčí.

Nová D4 vzniká formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP (Public Private Partnership). Projekt dostavby D4 má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavební práce provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis. Provoz a údržbu na existujících téměř 16 kilometrech obstarává ve speciálním režimu společnost Via Salis Operations, vlastněná ze 100 % VINCI Highways. Stavba za zhruba deset miliard korun bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.